Hlavní strana

Pozvánka

na kurz léčení včel pro členy Českého svazu včelařů, základní organizace Hradec Králové, s přednáškou učitele včelařství MVDr. Eduarda Dvořáka, dne 18.2.2017,/ sobota/ v SOŠ veterinární Hradec Králové – Kukleny, v 8.30 hod.

Akci pořádá Zdravotní komise, na základě řádného plánu práce ZO Hradec Králové pro úsekové důvěrníky ZO Hradec Králové, na kurz jsou zváni včelaři z okolních základních organizací.

Kurz se zaměří především na:
instruktáž způsobů léčení včel při Varroáze, praktické ukázky léčení v nástavkovém úle, / přípravky typu Gabon, fumigace, aerosol/, praktické ukázky léčení v nástavku aerosolem, způsoby a zacházení s touto technikou, praktické ukázky způsobů léčení doplní přednáškou učitel včelařství MVDr. Eduard Dvořák o nové poznatky nemocí včel.

Občerstvení je pro účastníky kurzu zajištěno

V Hradci Králové dne 21. 1. 2017

Za zdravotní komisi MVDr. Pavel Novotný

Nahoru