Hlavní strana

Aktuální nabídku kurzů nejen pro začínající včelaře naleznete v sekci Pozvánky na akce.

Český svaz včelařů, z. s. , základní organizace Hradec Králové

pořádá u příležitosti 110. výročí svého vzniku dne 16. června 2016 na Šrámkově statku v Hradci Králové – Pileticích

od 9. 00 hodin  do  18. 00 hodin

Včelařský den

Zveme širokou veřejnost, rodiče s dětmi, seniory, školy základní i mateřské, aby s námi včelaři přišli strávit příjemný čas a podívat se na prosklený úl se včelami, na vytáčení medu.   Ochutnáte vytočený med, poslechnete si povídání o včelách,

o jejich životě  v přírodě a jejich  chovu a také o našich kamarádech  čmelácích.

Přednáška: 16. 00 hod                   Mgr. Radka Nečasová

Včelí produkty, bylinky, reflexní terapie.

Přijďte mezi včelaře  a udělejte si pěkný den

Akce je pořádána s podporou města Hradec Králové

Nahoru