Hlavní strana

Vážení přátelé,

výbor ZO ČSV Hradec Králové vyzývá všechny chovatele včel v obvodu naší organizace k předání Přílohy k žádosti o dotaci na podporu včelařství 1.D v roce 2018 včetně vyplněného podkladu pro statistický výkaz o včelařství v ČR.

V žádosti je povinné vyplnit správně registrační čísla chovatele a stanoviště včelstev!

Pokud máte umístěna včelstva v obvodu jiné ZO je nutné mít od příslušné ZO potvrzení o umístění včelstev.

Žádosti budou vybírány: 
v úterý 18. září 2018 od 15 do 17 hodin 
v jídelně hlavní budovy SOŠ veterinární Kukleny – Hradec Králové.

Žádost a další podklady k vyplnění najdete v příloze časopisu včelařství 9/2018, nebo na www.vcelarstvi.cz/formulare

Případně můžete zaslat Žádost o dotaci poštou, nebo doručit osobně do 18. září 2018 na adresu: 
Petr Burián, Na Obci 460, Předměřice nad Labem, 503 02.

Pokud se nemůžete v uvedeném termínu osobně dostavit, můžete pověřit předáním Žádosti o dotaci svého včelařského důvěrníka, případně jiného včelaře, nebo člena rodiny.

2. září  2018        s pozdravem,  za výbor ZO Petr Burián, jednatel

Nahoru