Hlavní strana

Pozvánka

na Členskou schůzi ČSV z.s., ZO Hradec Králové a sběr měli,
která se koná v sobotu 20. ledna 2018,
v areálu Střední odborné školy veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68.

Program:
7,00 hodin  –   8,00 hodin     -  sběr měli, presentace
8,30 hodin  –   9,30 hodin     -  členská schůze: Zpráva zdravotní komise o výsledcích vyšetření moru, dotace KHK, zpráva o akcích – Medobraní a Medové slavnosti, organizační záležitosti spolku
9,00 hodin  -  9,30 hodin   -    občerstvení
9,30 hodin  – 11,30 hodin   –  I. část přednášky Ing. Tomáše Jáši – Ošetřování včelstev během kalendářního roku
11,30 hodin  -  12,00 hodin  –  oběd
12,00 hodin  -  13,00 hodin  -  II. část přednášky – Ošetřování včelstev během kalendářního roku

Informace k sběru měli:
K
aždý chovatel včel je povinen odebrat veškerou měl z podložek na dně úlů. Odstranit z měli mrtvolky včel, vysušit měl a provést směsný vzorek ze stanoviště. Pokud chováte včely na více stanovištích, vytvořte z každého stanoviště samostatný vzorek. Vzorek měli zbavený mrtvolek a řádně vysušený vložte do plastového kelímku od jogurtu, smetany, atd. Kelímek prodyšně uzavřete látkou a zajistěte gumičkou.

Kelímek zřetelně označte následovně:
Napište na krabičku Vaše jméno, adresu i registrační číslo stanoviště a počet včelstev na  stanovišti.
Kelímek nepřelepujte, ale pouze zajistěte gumičkou!!

V případě, že se nebudete moci ve stanoveném termínu osobně dostavit, pověřte předáním vzorku měli svého včelařského důvěrníka, jiného včelaře nebo rodinného příslušníka.

Prosíme, zapište si !!!10. března 2018 v 7.30 hod se uskuteční Výroční členská schůze, vyhlášení výsledků vyšetření měli a přednáška – opět v areálu Střední odborné školy veterinární. Pozvánka na tuto schůzi bude na www.vceliweb.cz.

V Hradci Králové  4.1.2018     za výbor ZO ČSV Hradec Králové
jednatel Petr Burián

Nahoru