Hlavní strana

Vážení včelaři,

V katastru obce Vysoká nad Labem byl zjištěn výskyt Moru včelího plodu.

Dle Nařízení Statní veterinární správy ze dne 21.5.2020 bylo vyhlášeno ohnisko nákazy s ochranným pásmem, které zahrnuje katastry obcí Březhrad, Třebeš, Nový Hradec Králové, Kluky, Roudnička a Vysoká nad Labem.

Pro Vás, jako včelaře se stanovištěm včelstev v dotčené oblasti z toho vyplývá, kromě zákazu přemísťování včelstev z těchto a do těchto stanovišť, následující:
Prohlídka včelstev s rozebráním díla do 30.6. a v případě zjištění příznaků nákazy neprodleně informovat KVS.

V úterý 9.6.2020 si od 15 do 17 hodin v SOŠ Kukleny (v jídelně) vyzvednete podložky, které následně vložíte do podmetu všech úlů na vašem stanovišti v ochranném pásmu. Podložka musí být v úle minimálně 14 dnů.

V pondělí 29.6.2020 od 15 do 17 hodin odevzdáte tyto podložky vložené do obálek. Obálky označíte čísly úlů.  U těchto vzorků proběhne kontrolní vyšetření na Mor včelího plodu.

V případě, že nebudete moci dodržet některý z termínů, prosím informujte zástupce ZO a domluvte si náhradní termín.

Prosíme o součinnost, neboť při nerespektování příkazů vyplývajících z Nařizení KVS hrozí od této instituce poměrně vysoké sankce.

V Hradci Králové dne 29.5.2020
Výbor ZO ČSV Hradec Králové

Nařízení Státní veterinární správy

_______________________________________________________

Vážení pedagogičtí pracovníci,

zveme Vás na pátý ročník akce pro děti mateřských, základních i středních škol, kterou organizuje naše Základní organizace Českého svazu včelařů v Hradci Králové. Stejně jako v loňském roce bude naším spolupořadatelem Zahrada léčivých rostlin (ZLR) Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

Akce Vzdělávací program pro širokou veřejnost v rámci 50. let výročí založení ZLR se bude konat dne 18. června 2020 v prostorách zahrady.

Pro Vaši informaci uvádíme náš záměr připravovaného předběžného programu, který se bude ještě upřesňovat:

  • Vývoj úlů z minulosti do současné doby aneb „jak se včelařilo kdysi a teď“
  • JARO JAROMĚŘ – záchranná stanice pro handicapované živočichy, kde bychom chtěli nejenom propagovat tuto stanici, ale také prakticky ukázat např. výrobu ptačí budky, živá zvířátka s ukázkou péče o ně, nebo např. chov ovcí a koz
  • CANTES Východní Čechy, z.p.s. – canisterapie na východě Čech
  • Prohlídka venkovního areálu ZLR a sbírkového skleníku s odborným výkladem, dále poznávání léčivých rostlin (jak v sušeném, tak i čerstvém stavu)
  • Městské lesy Hradec Králové a.s.- ukázka dřevosochání nebo práce se dřevem, event. ukázka drobného zvířectva v lese
  • Medové dobrůtky, příjemné prostředí a dobrá nálada

Přestože program teprve připravujeme, již nyní Vám posíláme toto pozvání, abyste si jej mohli zahrnout do svých plánů pro příští pololetí. V letošním roce se podobné akce zúčastnilo 700 dětí, a myslíme si, že všichni byli s připraveným programem spokojeni. V případě zájmu zúčastnit se této akce, pošlete prosím e-mail na adresu zohradeckralove@vcelarstvi.cz a v kopii na chlebkoa@faf.cuni.cz. Uveďte název školy, třídu, počet dětí ve třídě a kontakt na pedagoga, který s nimi přijde. Byli bychom rádi, kdybyste nám tyto údaje nahlásili do 20. května 2020.

Ještě jednou Vás zveme a pevně věříme, že se akce bude líbit a děti si ji užijí.

S pozdravem

Ing. Radim Kupka
předseda ZO ČSV Hradec Králové
a
Ing. Anežka Chlebková
vedoucí Zahrady léčivých rostlin FaF UK
________________________________________________________

Vážené včelařky a včelaři,

všem, kteří  mají zájem o léčení včel  hypotermií,  posílám pozvánku  (viz dole) na konferenci pořádanou v Bratislavě. Podrobné informace o způsobu léčení naleznete též na stránkách https://blesabee.online, prosím nastudujte si tuto metodu. Děkuji všem, kteří se zúčastnili přednášky pravidelné lednové schůze našeho spolku a se zájmem si autory nového způsobu léčení včel bez chemie vyslechli. Už jsou zájemci  na koupi přístroje Varroa Controller. Prosím napište mně, kdo máte zájem o tento způsob léčení. Budeme hledat způsoby, jak přístroj s příslušenstvím do spolku opatřit.

Prosím všechny včelaře, kteří mají povinnost odevzdat měl za účelem kontrolního vyšetření moru v kontrolním pásmu, aby se řídili pokyny Zdravotní komise a měl řádně připravili. Termín odevzdání vzorků je 25.2.2020 v SOU veterinární v Kuklenách, a to od 15 do 17 hodin v jídelně školy. Všem včelařům, kterých se toto vyšetření  týká, pošleme dopis s připomínkou splnění této povinnosti.

Další informací je již známý termín výroční členské schůze, což je 21. března 2020 jako vždy v SOU veterinární v Kuklenách 68 od 7.30 hodin s přednáškou.

Všem Vám přeji každý pěkný den se včelami i bez nich.

Ing. Radim Kupka, předseda ZO ČSV v Hradci Králové

https://blesabee.online/buducnost-europskeho-vcelarstva/

Pozvánka na mezinárodní konferenci v Bratislavě 7. 3. 2020

Pozvánka na konferenci Budoucnost evropského včelstva

Video ke shlédnutí: Ukázka ošetření včelstva přístrojem Varroa Controller

Nahoru