Hlavní strana

Vážené včelařky a včelaři,

Jako každoročně na první členské schůzi 21.1.2017 ( sobota), každý odevzdáme sebranou a usušenou měl k laboratornímu vyšetření na přítomnost roztočů  Varroa destructor a vyšetření na mor.  OO ČSV  Hradec Králové získal krajskou dotaci na plošné vyšetření moru včelího plodu. Vyšetření na mor se provede ze vzorků dodané měli.

Pokyny pro přípravu vzorku měli
– sebranou měl nechte oschnout a odstraňte mrtvolky,  vložte do plastového kelímku od jogurtu, smetany, papírové krabičky. Kelímek prodyšně uzavřete látkou a zajistěte gumičkou, vzorek nepřelepujte. Každé stanoviště zabalte do jednoho vzorku. Pokud máte na stanovišti více jak 25 včelstev, rozdělte do více vzorků / například 1-15 včelstev a 16-29 včelstev/, každý vzorek označte jménem, příjmením, adresou, číslem stanoviště a počtem včelstev.

Důležité – vzorky přineste na členskou schůzi spolku /nebo někoho pověřte/. Upozorňujeme včelaře, že nelze nosit jednotlivě vzorky na Veterinární ústav ve Wonkově ulici. Vyšetření na mor bude platné pro přesun včelstev,  oddělků,  kočování a chovatele matek na vyžádání u paní  MVDr. Moniky Machové tel. 495 279 052 nebo 601 551 271.

Program členské schůze dne 21.1.2017 SOŠ veterinární Kukleny – tělocvična školy
7,30 hodin  -   8,30 hodin     -  sběr měli
8,30 hodin  -   9,30 hodin     -  členská schůze, informace členů výboru k činnosti spolku
9,30 hodin  -  10,00 hodin   -  občerstvení
10,00 hodin  – 11,30 hodin   -  I. část přednášky Ing. Pavel Cimala
Téma: Chov včelích matek – šlechtitelská práce
11,30 hodin  -  12,00 hodin  -  oběd
12,00 hodin  -  14,00 hodin  -  II. část přednášky

Prosíme, zapište si !!! – 4. března 2017 v 7.30 hod se uskuteční Výroční členská schůze,
s programen vyhlášení výsledků vyšetření měli a výroční správou spolku za rok 2016, dále bude následovat odborná přednáška, občerstvení zajištěno – opět v areálu Střední odborné  školy veterinární. Pozvánka na tuto schůzi bude na www.vceliweb.cz

V Hradci Králové  7.1.2017        za  výbor ZO ČSV, z.s., Hradec Králové
Petr Burián – jednatel

Nahoru