Hlavní strana

ČSV z.s., základní organizace Hradec Králové

POZVÁNKA
na výplatu dotace 1.D.a.  v roce 2017
a
platbu členských příspěvku na rok 2018

Dotace 1.D.a. na podporu včelařství pro rok 2017 budou vypláceny v termínech:

*   úterý 28. listopadu 2017  od 15.00 do 17.00  hodin
*   středa 29. listopadu 2017
od 15.00 do 17.00  hodin

ve Střední odborné škole veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68
(vchod hlavním vchodem – místo výplaty bude označeno)

Upozorňujeme, že nevyplacené dotace v uvedených termínech budou vráceny prostřednictvím Ústředního svazu ČSV zpět Ministerstvu zemědělství ČR. Současně s výplatou budou vybírány členské příspěvky na rok 2018. Jednotná sazba pro fyzickou osobu, právnickou osobu i pro příznivce včelařství bez včel činí 16,00 Kč z každého včelstva a 200,00 Kč činí roční příspěvek na člena ČSV. Tyto členské příspěvky jsou určeny pro Ústřední svaz ČSV, ZO, na časopis Včelařství a placení pojistného do svépomocného fondu ČSV. Dále budou placeny účelové příspěvky ve výši 100,00 Kč na včelaře a 5,00 Kč na včelstvo, odsouhlasené výroční členskou schůzí, pro krytí výdajových položek základní organizace a doplatek na léčivo pro Vaše včelstva ve výši 20,00 Kč na včelstvo (gabon, varidol, vyšetření měli).
Pokud by se některý člen nemohl z vážných důvodů dostavit v uvedených termínech, pověří jinou osobu „Plnou mocí“ k převzetí dotace. Formulář „Plná moc“ byl uveřejněn v čísle 8/2017 časopisu Včelařství. Včelaři, kteří požádají  vystavení dokladu „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D.a.“, bude jim tento doklad prostřednictvím ZO ČSV vystaven.

Pro Vaši informaci: V lednu 2018 se bude konat členská schůze společně se sběrem měli k vyšetření na Varroázu. V této souvislosti upozorňujeme, že do 15.12. musí být v úle ometena podložka z důvodů následného spadu měli a odběru k vyšetření . Informace též na www.vceliweb.cz.

V Předměřicích n / L        Za výbor ZO ČSV o. s., Hradec Králové,
15.11.2017                                    jednatel  Petr Burián

Nahoru