Hlavní strana

ČSV z.s., základní organizace Hradec Králové

POZVÁNKA
na výplatu dotace 1.D.a.  v roce 2016
a
platbu členských příspěvku na rok 2017

Dotace 1.D.a. na podporu včelařství pro rok 2016 budou vypláceny v termínech:

*   úterý          15. listopadu 2016       od   15.00   do   17.00  hodin

*   pondělí      21. listopadu 2016       od   15.00   do   17.00  hodin

ve Střední odborné škole veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68

(vchod hlavním vchodem – místo výplaty bude označeno)

Upozorňujeme, že nevyplacené dotace v uvedených termínech budou vráceny prostřednictvím Ústředního svazu ČSV zpět Ministerstvu zemědělství ČR. Současně s výplatou budou vybírány členské příspěvky na rok 2017. Jednotná sazba pro fyzickou osobu, právnickou osobu i pro příznivce včelařství bez včel činí 16,00 Kč z každého včelstva a 200,00 Kč činí roční příspěvek na člena ČSV. Tyto členské příspěvky jsou určeny pro Ústřední svaz ČSV, ZO, na časopis Včelařství a placení pojistného do svépomocného fondu ČSV. Dále budou placeny účelové příspěvky ve výši 100,00 Kč na včelaře a 5,00 Kč na včelstvo, odsouhlasené výroční členskou schůzí, pro krytí výdajových položek základní organizace a doplatek na léčivo pro Vaše včelstva ve výši 20,00 Kč na včelstvo (gabon, varidol, vyšetření měli).

Pokud by se některý člen nemohl z vážných důvodů dostavit v uvedených termínech, pověří jinou osobu „Plnou mocí“ k převzetí dotace. Formulář „Plná moc“ byl uveřejněn v čísle 8/2016 časopisu Včelařství. Včelaři, kteří požádají  vystavení dokladu „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D.a.“, bude jim tento doklad prostřednictvím ZO ČSV vystaven.

Pro Vaši informaci: V sobotu 21.ledna 2017 se bude konat členská schůze společně se sběrem měli k vyšetření. V této souvislosti upozorňujeme, že do 15.12. musí být v úle ometena podložka z důvodů následného spadu měli a odběru k vyšetření . Informace též na www.vceliweb.cz.

V Předměřicích n / L               Za výbor ZO ČSV o. s., Hradec Králové,
4.11.2016                                           jednatel  Petr Burián

Nahoru