Hlavní strana

Pozvánka
na Výroční členskou schůzi ČSV z.s., základní organizace Hradec Králové
a na přednášku Martina Koblihy, která se koná 4. března 2017
v areálu Střední odborné školy veterinární Hradec Králové, Pražská 68.

Program:
7,30  -  8,00 hod       prezence
8,00  -  9,30 hod       členská výroční schůze ZO

    Program          
  • zpráva zdravotní komise a výsledky vyšetření měli a moru, př. Vohnout
  • zpráva předsedy př. Ing. Kupky o činnosti ZO
  • zpráva pokladníka př. Ing. Kamenického
  • zpráva Kontrolní a revizní komise př. Ing. Kaliny
  • diskuse
  • závěr a usnesení VČS

9,30  – 10,00 hod        občerstvení
10,00 – 11,30 hod       přednáška – Martin Kobliha

    na téma: Nové technologie v pokrokovém včelaření

11,30  – 12,00 hod      přestávka na oběd
12,00  – 14,00 hod      pokračování přednášky

20. února 2017              za výbor ZO ČSV z.s., Hradec Králové  
v Hradci Králové                 jednatel   Petr Burián

Nahoru