Hlavní strana

Pozvánka

na Výroční členskou schůzi ČSV z.s., základní organizace Hradec Králové
a na přednášku Dominika Lázničky, která se koná 10. března 2018
v areálu Střední odborné školy veterinární Hradec Králové, Pražská 68.

Program:
7,30  -  8,00 hod       prezence
8,00  -  9,30 hod       členská výroční schůze ZO
Program

  • zpráva zdravotní komise a výsledky vyšetření měli a moru, př. Vohnout
  • zpráva předsedy př. Ing. Kupky o činnosti ZO
  • zpráva pokladníka př. Ing. Kamenického
  • zpráva  Kontrolní a revizní komise př. Ing. Kaliny
  • diskuse
  • závěr a usnesení VČS

9,30  – 10,00 hod       občerstvení
10,00 – 11,30 hod       přednáška – Dominik Láznička
na téma: Chov včelích matek
11,30  – 12,00 hod      přestávka na oběd
12,00  – 14,00 hod      pokračování přednášky

20. února 2018            za výbor ZO ČSV z.s., Hradec Králové
v Hradci Králové                 jednatel   Petr Burián

Nahoru