Hlavní strana

Mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu

Vážení včelaři,

SVS Hradec Králové vyhlásila dne 6. září 2017 (Č j. S V S /106015 -H) mimořádná veterinární opatření související se zjištěným  výskytem moru včelího plodu v katastru ZO Hradec Králové – Vysoká nad Labem. Žádáme Vás, aby jste důsledně plnili výše jmenované Nařízení Státní Veterinární Správy a následující organizační pokyny našeho spolku.

  1. Včelaři v ochranném pásmu provedou prohlídku včelstev spojenou s rozebráním díla nejpozději do 5.10.2017
  2. Dne 19.9.2017 vyzvednou podložky pro sběr měli
  3. Podložky vloží na dna svých úlů a to nejdéle do 20.11.2017
  4. Podložky s mělí vyjmout  z úlů  a vložit do obálek nejdéle do 10.12.2017
  5. Obálky označte takto: adresa a registrační číslem chovatele, registrační číslem stanoviště a číslo úlu.
  6. Dne 12.12.2017  (úterý) přinesete tyto obálky s mělí do SOŠ veterinární- Kukleny a to v termínu 15 hod. až  17 hodin do jídelny školy.
  7. Komu se nepodaří měl odebrat nahlásí toto zdravotní komisi př. Vohnoutovi  / tel: 602 170 725 /nebo př. Macháčkovi / tel: 721 826 726/
  8. Kdo nepřinese obálky s odebranou mělí ve stanoveném termínu tyto odevzdá  po předchozí telefonické dohodě neprodleně   na adrese:

KVS SVS pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370/40, Mgr. Machová Monika / mob: 601 551 271/ Věkoše, Hradec Králové, 503 41 s tím, že náklady s vyšetřením si hradí sám.

V Hradci Králové 3.102017
za výbor spolku Ing. Radim Kupka předseda

Nahoru