Vyšetření na varroázu a mor včelího plodu

Důležité!

Dle Metodiky kontroly zdraví zvířas a nařízené vakcinace na rok 2008

části II. Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené chovatelem

písmeno B. Kontrola zdraví

Jsou chovatelé včel povinni provést vyšetření:

Výňatek z metodiky:

27. Včely

 

ExM300 VARROÁZA – VyLa (PV)

Směsné vzorky zimní měli od všech včelstev na jednotlivých stanovištích, po nařízeném ošetření včelstev v rozsahu stanoveném KVS. Vzorky musí být odebrány do 15. 2. 2008.

ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli na stanovišti, v případě, že se jedná o:

    a) chovy s komerční produkcí matek,
    b) chovy s komerční produkcí oddělků a včelstev,
    c) kočující včelstva na zimních stanovištích,
    d) přemístění včelstva mimo katastrální území obce (netýká se přemístění oddělků a smetenců mezi stanovišti téhož chovatele v rámci okresu).

Konec výňatku

Celá metodika je přístupná na stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Nahoru