100 let včelařského spolku

Slavnostní shromáždění včelařů

Slavnostní shromáždění u příležitosti oslav 100 let od založení

100 let včelařského spolku

Včelařského spolku pro Hradec Králové a okolí bylo uspořádáno v sobotu 8.dubna 2006 od 13.30 hodin ve Velkém sále Adalbertina, tř.ČSA v Hradci Králové.

Předsálí, kde se konala presence, kterou zajišťovali př.Tlapal, Macháček ml.a Kalousek, bylo vyzdobeno stromem se znakem ČSV a nápisem 100 let od založení Včelařského spolku pro Hradec Králové a okolí a datem 1906 – 2006. Výzdoba byla doplněna skleněným úlem se včelami př.Macháčka.

100 let včelařského spolku

Dále zde byly vystaveny rámečky s fotografiemi včelího společenství, publikace o včelách a včelích produktech.Př.Rousek připravil výstavku několika druhů medu v různém balení, pastovaný med apod.Z Š Jiráskova doplnila výstavku  zajímavými pracemi žáků na téma „Vítání jara“.

 

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku100 let včelařského spolku

Příchozí účastníci obdrželi výtisk Almanachu včelařského spolku vydaného k této příležitosti a krásně zdobený medový perníček, vzniklý přispěním a pílí př.Kalouskové.

100 let včelařského spolku

Sál pro účastníky byl uspořádán do čtyř řad pro 250 účastníků  ,na stolech bylo občerstvení a vázičky s větvičkami třešně, lísky a dřínu.Občerstvení se skládalo z obloženého talíře s masovou roládou a sýrovým nářezem, doplněné uzeninou, k tomu bylo přichystáno pečivo (chléb,housky a vánočka).

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

Jeviště bylo vyzdobeno bílými šálami o délce 3,5 metru se znaky včelařského spolku, ČSV a města Hradec Králové.

100 let včelařského spolku

Na jevišti byl umístěn stůl pro předsednictvo s řečnickým pultem a promítací plátno s projektorem.Hrana jeviště byla ozdobena truhlíky s vysetou svazenkou,  která bohužel přes veškerou snahu pracovníků botanické zahrady Farmaceutické fakulty v termínu schůze z důvodu nepřízně počasí nevykvetla.

100 let včelařského spolku

100 let včelařského spolku

Řízením slavnostního shromáždění byl pověřen člen výboru ZO a předseda OV ČSV př. Karel Pitaš. V předsednictvu dále zasedali předseda ZO ČSV př.Ing.Radim Kupka, zástupce ÚV ČSV a poslanec sněmovny ČR př.Vlastimil Dlab, a radní magistrátu města Hradec Králové pan Ing.Rostislav Jireš, zastupující primátora města Ing.Otakara Divíška.

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

Zahájení, seznámení s programem a organizačními pokyny provedl př.Pitaš. Uvítal přítomné členy organizace a jejich rodinné příslušníky a zejména pak vzácné hosty. Shromáždění se zúčastnili za magistrát města radní Ing. Rostislav Jireš  a vedoucí odboru životního prostředí Ing.Pavel Kamenický. Za ÚV ČSV se našeho shromáždění zúčastnil př.Vlastimil Dlab,za ZO Chlumec n/C předseda Karel Vrzáň. Inspektorát Krajské veterinární správy zastoupila MVDr.Renata Červinková, Katedru Pedagogické fakulty zastoupila doktorka Hornáčková, ZŠ Jiráskova byla zastoupena ředitelkou Mgr.Marií Dušánkovou.

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

Prvním příspěvkem programu bylo vystoupení dlouholetého člena organizace, člena výboru,zdravotní komise a kronikáře přítele Vlastimila Ševčíka.  Ve svém vystoupení promluvil o historii spolku,vzpomenul těch kteří pracovali ve prospěch spolku a těchto oslav se nedožili.Připomenul, že smyslem snažení je vychovávat mladou generaci a propagovat lásku ke včele, ke včelařství, k samotné přírodě a člověka k člověku. Nakonec předal poslední díl Pamětní knihy spolku do rukou přítelkyně Kalouskové, která přislíbila,že povede další záznamy o činnosti spolku.

100 let včelařského spolku

Vystoupení předsedy ZO př. Ing. Radima Kupky  navazovalo na příspěvek př.Ševčíka, přítomné seznámil s tím, jak byl připravován program oslav, vydání Almanachu, zhotovení standarty spolku  a v kostce seznámil účastníky shromáždění s programem osvěty v naší ZO.Poděkoval zástupcům magistrátu za podporu tomuto projektu. Vystoupení bylo doprovázeno audiovizuálními záběry z tohoto projektu. Na závěr svého vystoupení přednesl přípitek a přítomní účastníci shromáždění si připili medovinou na zdar do příštích let.

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

Program pokračoval předáním standarty  Standarta byla navržena heraldikem panem Stanislavem Kasíkem z Roudnice nad Labem a zhotovena byla v provozovně Zdeny Vítové v Hradci Králové.

100 let včelařského spolku

Standarta byla zhotovena za finančního přispění př.Ing.Mázla  a magistrátu města. Na standartě je zobrazen znak spolku spolu s historickým názvem a rokem založení. Standartu převzal předseda ZO z rukou radního Ing.Jireše,který ve svém vystoupení poděkoval včelařům za vykonanou práci a přislíbil pomoc města v dalším období.

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

Po převzetí standarty prošli předseda spolku spolu s radním sálem tak, aby všichni přítomní si mohli nový symbol organizace prohlédnout z blízka,případně se jej dotknout.

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

U příležitosti 100 let od založení spolku byla předána za dlouholetou činnost ve včelařské organizaci Čestná uznání těmto členům organizace:  Jan Duben, Věra Forejtová, Ing.Jaroslav Charvát, Ing.Pavel Kamenický, Miloslav Kolc, Ing.Radim Kupka, Jan Macháček st., Jan Macháček ml., Ing.Josef Mázl, Ing.Stanislav Pavel, Ing. Zdeněk Petřík, Karel Pitaš, Vladislav Pour, Karel Rohlík, Miroslav Rohlík, František Rousek, Vlastimil Ševčík, František Tlapal, Jaroslav Vohnout, Anna Volejníková, Václav Žižka.

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

100 let včelařského spolku

Z rukou předsedy OV př.Pitaše převzali členové Jan Duben, Ing.Jaroslav Charvát,František Rousek, Vlastimil Ševčík, František Tlapal, Jaroslav Vohnout a Ing.Radim Kupka čestný odznak s titulem Vzorný včelař.

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

V projevu zástupce ÚV ČSV př.Vlastimila Dlaba zaznělo,  jakým směrem se bude v příštím období ubírat vývoj včelařské organizace a vyzval základní organizaci k zapojení se do grantů vypsaných Evropskou unií. MVDr.Červinková seznámila přítomné se zdravotní situací v královéhradeckém kraji a apelovala na dodržování vyhlášených zdravotních opatření v boji se včelími nákazami.

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

Zdravici hradecké organizaci přednesl předseda ZO ČSV Chlumec n/C. Karel Vrzáň.O dobré spolupráci mezi včelaři a ZŠ Jiráskova promluvila ředitelka Mgr Dušánková.Za odměněné včelaře přednesl poděkování výboru ZO ČSV př. Ing. Jaroslav Charvát.

Po krátké přestávce pokračoval program slavnostního shromáždění vystoupením studentů Pedagogické fakulty se žáky mateřské školy Kampánova, jako ukázka z projektu včelařské osvěty na mateřských školách.

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

V dalším programu postupně vystoupily soubory Rozmarýn  a Cantella. Soubor Rozmarýn předvedl taneční vystoupení moderního baletu a pěvecký sbor Cantella, z umělecké školy Habrmanova připravil působivé vystoupení klasického i lidového žánru.     Na závěr vystoupila folklorní skupina Domu dětí a mládeže pod názvem Kvítek.     Všechny strhla svým projevem s kvalitní doprovodnou kapelou a taneční skupinou v krojích královéhradeckého kraje. Z dalších obrázků, vidíte jaká byla v sále atmosféra účastníků slavnostního shromáždění včelařů.

 

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku 100 let včelařského spolku

100 let včelařského spolku

Nahoru