Nabídka dotací pro letošní rok

Dotace 2015

Královéhradecký kraj sužuje několik let výskyt závažného onemocnění včelstev, moru včelího plodu. Toto virové onemocnění nelze léčit, včelstva, kde nemoc byla klinicky prokázána, je nutné zlikvidovat spálením, stejně tak i úly, rámky s včelím dílem a veškeré zařízení, které přišlo do styku s kontaminovanými včelami. Likvidace se týká nejen včelstev, kde byla nemoc klinicky prokázána vizuální prohlídkou, ale všech včelstev, která se vyskytují na stanovišti, kde byl mor plodu prokázán. Znamená to, že se likvidují včelstva, která v dané době nebyla morem zasažena, automaticky se okolo ohniska vyhlašuje ochranné pásmo o poloměru 5 kilometrů, kde není možné přesunovat včelstva, takže včelaři z tohoto pásma nemohou kočovat za účelem opylení zemědělských plodin, z pásma je zakázáno vyvážet oddělky i vychované matky. Do pásma je možné umisťovat nová včelstva z „čistých“ lokalit do nových a dosud nepoužitých úlů. Výskyt moru plodu tak znamená nejen škody přímé na včelstvech a zařízení daného chovatele, ale i škody nepřímé.

Likvidace ohněm je nutná proto, že viry moru pronikají do značné hloubky dřeva úlů, až 3 milimetry, a tak je nedokáže zlikvidovat žádný desinfekční prostředek. Viry moru vykazují i neobyčejnou odolnost, mohou se probudit do aktivního stavu i po 100 letech – stačí k tomu jen vhodná teplota a vlhkost, výskyt moru může ovlivnit i odolnost včelstev proti tomuto onemocnění. Že obavy z výskytu moru plodu nejsou přehnané, dokazuje veterinární situace. V roce 2013 byla v Královéhradeckém kraji vyhlášena 2 ohniska moru plodu (na Novém Hradci).

Jedním z poměrně dobrých opatření k omezení výskytu moru plodu je čistota. To znamená obměna včelího díla, spočívající ve vytavování rámků a podpora stavby na mezistěnách. Dalším opatřením je výměna úlů, neboť jak bylo výše řečeno, viry moru pronikají hluboko do dřevěných stěn úlů a nelze je likvidovat žádným dezinfekčním prostředkem. Staré a potencionálně nebezpečné úly z hlediska výskytu moru plodu mají především starší včelaři, mnohdy v důchodovém věku, takže jejich finanční možnosti na nákup nových úlů jsou dost omezené. Proto každá pomoc přichází vhod.

Cíl projektu s podporou Královéhradeckého kraje  nazvaného v roce 2015 „Ochrana včelstev před morem včelího plodu v ZO ČSV Hradec Králové“ se podařilo splnit. V naší včelařské organizaci  je v současné době 220 včelařů se včelstvy ve  2 282 úlech. Výměna  56 Ks starých úlů   za nové přispívá ke zlepšení zdravotního stavu včelstev, zlepší se  hygiena ve včelstvech,  také to přispívá k racionalizaci práce při ošetřování včelstev.

Tento počet nových úlů  přispěl k tomu, že po dvou letech existence ochranného pásma v naší ZO bylo toto pásmo zrušeno na základě negativního výsledku vyšetření na přítomnost mikrobů moru plodu v měli. Ochranné pásmo mělo velký dopad na včelaře v něm, neboť nemohli svá včelstva přemisťovat ke zdrojům snůšky a to snižovalo celkový výnos medu, nemohli produkovat nové matky  dalším chovatelům včelstev v okrese, což snižovalo celkový  efekt chovu. Včelaři v nových úlech obvykle používají nové dílo, to zn. nové rámky s novými mezistěnami. Nově vystavěné plásty přispívají nejen ke snižování rizika výskytu moru plodu, ale také, pokud včelař použije mezistěny z kontrolované výroby, ke snížení rizika výskytu nové choroby, která nebyla v kraji diagnostikována aspoň dvacet let a sice hniloby plodu. Tato choroba je podobná moru plodu, jen její průběh je daleko rychlejší než u moru a vždy vede k likvidaci včelstva. I při ní se musí napadené včelstvo spálit a vyhlašuje se stejné ochranné pásmo jako u moru.

  1. V písemných materiálech ZO ČSV Hradec Králové ve vztahu k veřejnosti je v informacích v příspěvku používáno předepsané logo Královéhradeckého kraje s dodatkem „s podporou Královéhradeckého kraje.


Zájemci o dotace na výměnu úlů se mohou informovat nebo přihlásit u Ing. Charváta, tel. číslo 604 655 007 nebo na emailu jard.charvat@seznam.cz.

V písemných materiálech ZO Hradec Králové – včelařů ve vztahu k ostatní veřejnosti, je v informacích o příspěvku používáno předepsané logo Královéhradeckého kraje s dodatkem „s podporou Královéhradeckého kraje“

Informace pro žadatele

Nahoru