Nabídka dotací pro letošní rok

Dotace 2018


Kraj uslyšel SOS už po čtvrté

Poděkování

Základní organizace Českého svazu včelařů v Hradci Králové je v otázce šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu nejproblematičtější organizací v celém Královéhradeckém kraji. Vždyť jen v letech 2017 a 2018 zde bylo vyhlášeno dvakrát ohnisko, tj. přímý výskyt nemoci, a třikrát ochranné pásmo. A to buď „zásluhou“ vlastních členů chovajících včely především na Novém Hradci Králové, tak i vlivem členů sousedních základních organizací, kteří mají umístěna včelstva v katastru Hradec Králové nebo v jeho sousedství (ZO Smiřice a ZO Holice – Pardubický kraj).
Jedním z důvodů, proč jsou včelstva v našem katastru sužována morem buď přímo, nebo vyhlášením ochranného pásma, jsou především úly. Proto se vedení našeho spolku
obrátilo na Královéhradecký kraj, oddělení dotací se žádostí o dotaci na obnovu úlů. Královéhradecký kraj vyslyšel naše volání už po čtvrté v průběhu šesti let a poskytl dotaci na nákup nových úlů ve výši 100 000 Kč. Z této částky bylo zakoupeno 50 nových úlů v roce 2017. Minimálně 30 procenty finančních prostředků se na tom podíleli naši včelaři. Za ta léta to činí celkem 395 000 Kč a obměnilo se celkem 195 úlů za modernější, vrchem přístupné, což představuje 6,96 % z celkového počtu úlů v naší ZO. Zdá se to málo, ale naši členové ošetřují 2 800 včelstev.
Královéhradecký včelařský spolek se nespoléhá jen na výměnu úlů. V sérii odborných přednášek vede své členy k chovu silných včelstev, což nové nástavkové úly vrchem
přístupné umožňují. Roztoč Varroa destructor parazituje na plodu, tím se líhnou oslabené včely a ty pak snadněji podléhají infekci. Proto se vyskytují ve včelstvu bezkřídlé včely, včely se sníženou imunitou, náchylnější k dalším nemocem. Včelstvo se dále oslabuje, až padne. V poslední době se snižuje účinnost gabonových pásků na spad roztočů. Proto se stále více včelařů orientuje na ošetřování včelstev aerosolem, kdy se přípravek Varidol rozprašuje do včelstva ve formě aerosolu. To má výhodu, že aerosol lze aplikovat za nižších teplot v listopadu nebo prosinci, kdy už ve včelstvu není žádný plod, takže roztoči se nemají před léčebnou látkou kam ukrýt. Takto se ošetřuje asi čtvrtina včelstev v ZO.
Zdali se konečně zastaví buď hrozby nebo „morové rány“, tj. výskyt ohnisek moru plodu, ukáží až další roky. Ale v každém případě my včelaři královéhradeckého spolku
děkujeme za pomoc Královéhradeckému kraji za pomoc v nouzi nejvyšší.

 


Nahoru