Schůze a akce ZO, veletrhy, výstavy, přednášky …

Pozvánka MŠ, ZŠ a středním školám a veřejnosti Východočeského kraje na akci našeho spolku dne 20.6.2019


Vážení pedagogičtí pracovníci,

naše Základní organizace Českého svazu včelařů v Hradci Králové úzce spolupracuje se Zahradou léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové v letošním roce oslavuje padesáté výročí svého vzniku. Při této příležitosti připravujeme my včelaři spolu s pracovníky zahrady a fakultou v rámci Dne otevřených dveří na FaF UK pro děti a žáky z  mateřských, základních a středních škol akci „Vzdělávací program nejen o léčivých a medonosných rostlinách pro širokou veřejnost na Zahradě léčivých rostlin FaF UK v rámci 50 let výročí Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové“ s bohatým programem, který se bude konat od 9 hodin do 15 hodin v Zahradě léčivých rostlin FaF UK dne 20. června 2019. Program je uvedený pod touto pozvánkou.

Srdečně Vás spolu s Vašimi žáky na tuto akci zveme. V případě zájmu zúčastnit se této akce nám pošlete e-mail na adresu radim.kupka@comex.cz a souběžně v kopii také na chlebkoa@faf.cuni.cz. Uveďte prosím název školy, třídu, počet dětí ve třídě a kontakt na pedagoga, který s nimi přijde. Byli bychom rádi, kdybyste nám tyto údaje nahlásili do 30. dubna 2019.

Ještě jednou Vás zveme a pevně věříme, že se akce bude líbit a žáci si ji užijí.

S pozdravem

Ing. Radim Kupka     a       Ing. Anežka Chlebková

předseda ZO ČSV              vedoucí Zahrady léčivých rostlin

Hradec Králové                  FaF UK HK

Hradec Králové dne 6. února 2019


Program akce „Vzdělávací program nejen o léčivých a medonosných rostlinách pro širokou veřejnost na Zahradě léčivých rostlin FaF UK v rámci 50 let výročí Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové“

konané dne 20. června 2019 v areálu Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové:

  • Včelařský kroužek ZŠ Černilov u včel v zahradě
  • Sbíjení včelařských rámků, stáčení svíček ze včelího vosku
  • Ukázka života včelstva v uzavřeném úlu a základní informace o životě včel
  • Povídání o včelích produktech s ochutnávkou chleba s medovým máslem
  • Promítání filmu o životě včel s povídáním včelaře o chovu včel
  • Ukázka drobného zvířectva
  • Městské lesy Hradec Králové
  • Sokolník se svými dravci
  • Prohlídka areálu Zahrady léčivých rostlin s výkladem ve sbírkovém skleníku, sušárně a skladu bylin
  • Den otevřených dveří na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové (na ul. Heyrovského 1203/8, asi 300 metrů od Zahrady léčivých rostlin FaF UK), kde bude v posluchárně možné shlédnout krátký film o Farmaceutické fakultě UK nebo si prohlédnout Galerii na Mostě či se podívat na ukázky pokusů v laboratořích

Vstup do Zahrady léčivých rostlin FaF UK je z ulice Botanická vedle Pajkrovy flošny.

Celostátní akce svazu

http://www.vcelarstvi.cz/akce.html

Nahoru