Včelařský kroužek SOŠV v Hradci Králové

V loňském školním roce byla na základě přiděleného grantového projektu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ( SMV 200702 / FV06 ) zařazena do učebního plánu školy výuka včelařství a podařilo se zrealizovat chov včel v areálu školy. Zároveň jsme se stali aktivními členy místní organizace Českého svazu včelařů.

Sestava zcela nových úlů a v nich zabydlených včel zakrátko vzbudila zájem v řadách žáků, což se stalo impulsem k založení včelařského kroužku. Členové kroužku se schází každé úterý odpoledne v 15.00 hodin. Zabýváme se praktickou činností ošetřování včel, k dispozici máme pět včelstev v nástavkových úlech vybavených kvalitními rámky, moderní ochranné a pracovní pomůcky a samostatnou pracovní místnost. Ošetřování včel se řídí ročním obdobím a počasím, např. v předjaří se připravujeme na očekávaný rozvoj včelstev – provádíme drátkování rámků a zatavování voskových mezistěn pro jarní rozšiřování úlových prostorů.

Včelařský kroužek má v současné době 14 členů. Sejít se však v plném počtu je téměř nemožné, někteří žáci jsou na praxích nebo ještě v poslední hodině výuky apod. Mohli bychom tedy přijmout ještě několik zájemců o včelařství – žáky i z jiných hradeckých škol. Přijďte se podívat, rádi uvítáme každého, kdo by chtěl s námi spolupracovat a o životě včel se něčemu přiučit . V našem včelařském kroužku zajisté najdete i nové kamarády.

Ladislav Kalousek a Vladimír Šturm
vedoucí kroužku

Nahoru