ZD Libčany

Zemědělské družstvo Libčany se specializuje především na ovocnářství na 178 hektarech půdy, kde se pěstují
jabloně, hrušně, třešně, višně, broskvoně a slivoně. K opylování těchto plodin využívá 115 vlastních
včelstev, o která pečuje přítel Lizr, člen naší základní organizace Hradec Králové.

www.zdlibcany.cz

Nahoru