Cesta Zahradou léčivých rostlin dne 20. června 2019

1. stanoviště Prezence, informace U hlavní brány

2. stanoviště Ukázka drobného zvířectva U jezírka

3. stanoviště Sokolník s dravci Za flošnou

4. stanoviště Prezentace včelaříků ze včelařského kroužku ze ZŠ Černilov V ovocném sadu

5. stanoviště Poznávačka léčivých rostlin Stan před vstupem do sbírkového skleníku

6. stanoviště Živé včely v uzavřeném úlku a povídání o včelstvu jako takovém – matky, dělnice, trubci, plod, život v úle, dílo, buňky U borovice

7. stanoviště Živé včely v uzavřeném úlku a povídání o úlu, jeho částech, rámcích, souších, mezistěnách, získávání a tvorba včelích produktů z přírody U lípy

8. stanoviště Ukázka práce s medometem, rámky, drátkování, tavení mezistěn U vrby

9. stanoviště Městské lesy HK – poznávací soutěž U vstupu na točité schodiště

10. stanoviště Prohlídka areálu ZLR s výkladem venku i ve sbírkovém skleníku Zadní vstup do sbírkového skleníku

11. stanoviště Povídání o včelích produktech, ukázka pylových zrn a částí těl včel pod mikroskopem, zodpovídání dotazů, film o včelách a o FaF Zadní vstup do sbírkového skleníku – posluchárna

12. stanoviště Prostor na odpočinek dětí, voskovky, papíry na malování, nápoj a chléb s medovým máslem. Zadní vstup do sbírkového skleníku – posluchárna

V případě obsazeného stanoviště navštivte následující a pak se vraťte, kde jste ještě nebyli.

WC je zvenku pod točitým schodištěm mezi 9. a 10. stanovištěm, nebo proti 11. a 12. stanovišti uvnitř budovy.

Nahoru