Jak správně léčit, abychom našim včelám pomohli v jejich pracovitém životě

Jak léčit nařizuje veterina (KVS). Pokud máme nařízeno léčit, musíme léčení dodržet.
Pokud někdo odmítá léčit, bude nahlášen na KVS. Slibují za nedodržení léčení pro fyzickou
osobu pokuty až do 50 000 Kč!

PREVENCE:

V době snůšky vkládáme do plodiště stavební rámek, který necháme vystavět, zaklást a zavíčkovat. Zavíčkovanou
trubčinu vyřízneme a odstraníme z úlu. Seříznutím víček, nebo rozlomením zjistíme intenzitu zamoření
v daném období. Na základě zjištění můžeme ihned zahájit léčení.

 1. První léčení zpravidla provádějí zkušení včelaři sami, bez nařízení KVS a probíhá ihned po
  zjištění nákazy. Používá se formidol (kyselina mravenčí).
  Léčení trvá několik dnů a má dvě hlavní etapy. Desky vkládáme za příznivého počasí- neměla by být
  moc vysoká teplota (tak do 25 °C) a na úly by nemělo pražit slunce.

  1. vložení formidolových desek nad plodiště s otevřením malých otvorů v plastovém obalu.(za vyšších teplot
   vložte desku radši do podmetu)
  2. za dva dny odstraníme zbytek obalu. Desky ponecháme v úlech do vyschnutí a pak je odstraníme
   někdy si s odstraněním více pospíší včely a začnou desky vynášet po kouskách česnem.)

  Formidol pomáhá při léčbě nossematozové nákazy, vápenatění plodu a hlavně při tlumení varoázy.

 2. První plošné léčení se provádí po posledním medobraní. V naší organizaci to bývají GABONOVÉ PÁSKY
  GABON PA 92, neboPF 90, Tyto pásky jsou včelaři povinni odebrat osobně, nebo v
  zastoupení ve vyhlášeném termínu!!!

  Léčení provádíme zavěšením dvou pásků do úlu. Pásky vkládáme do frekventovaného místa. Zpravidla se
  jedná o místa na okraji plodového tělesa. Prostor pro vložení pásků získáme zvětšením mezery mezi plásty.
  Pásky ponecháme v úlu 26-30 dní. Nenechávejte je tam déle!!! Roztoče slábnoucí účinek pásků neusmrtí
  a stávají se odolnějšími! Po vyjmutí, pásky spalte!
  v některých organizacích použité pásky vybírají, aby měli jistotu, že je nikdo v úlech nezapomene
  přes zimu).

 3. Druhé plošné léčení – fumigaci provádíme jako poslední, podzimní léčení.
  Léčivo se skládá ze dvou látek- účinná (variol FUM) + podpůrná (celulosový pásek).
  Oba komponenty Vám rozdají důvěrníci a podají základní informace a provedení léčby.
  Jak léčit Varidolem (příbalový leták VARIDOLU):
  Léčení se provádí od 15.10. 3x s odstupem cca 10-14 dní dle počasí. Teplota by neměla klesnout
  pod 10°C a v úlech by nemělo být mnoho zavíčkovaného plodu. Včely by neměly létat venku. Poslední
  fumigace se doporučuje provést až v druhé polovině listopadu, kdy je velká pravděpodobnost, že se
  ve včelstvu nenachází žádný zavíčkovaný plod.
  Před samotným léčením si musíme úl připravit- uzavřeme zasíťované dno očištěnou podložkou, uzavřeme
  všechna očka a ucpeme česno (vhodné jsou molitanové proužky). Z horního nástavku vyjmeme 1 krajní rámek,
  aby nám mezi posledním rámkem a stěnou nástavku vznikla mezera cca4 cm.
  Proděravíme papírový pásek a otvorem prostrčíme hřebík, do horní části kápneme 2 kapky varidolu FUM
  pokud zimujeme ve 2 nástavcích, kápneme 4 kapky a na spodní straně pásek zapálíme (nesmí hořet plamenem,
  musí jenom doutnat!) Hřebíkem pásek připevníme doprostřed posledního plástu tak, aby byl přibližně
  uprostřed mezery plást-stěna úlu. Úl ihned uzavřeme a necháme dým působit nejméně 30min! Během této
  doby úl sledujeme. Pokud někde dochází k úniku dýmu, netěsnost ucpeme. Po uplynutí stanovené doby otevřeme
  česno, vyndáme hřebík a vrátíme vyjmutý plást. Zároveň kontrolujeme, jestli pásek shořel.
  Druhý den zkontrolujeme spad roztočů na ometené podložce.
  Asi 14 dní po posledním léčení (ne déle než měsíc před odběrem zimní měli) ještě jednou ometeme podložku
  a vrátíme zpět do úlu.
  Pokud teplota klesne pod 10 stupňů, lze poslední fumigaci nahradit aerosolováním. Bohužel, naše
  organizace nemá spolkové vyvíječe a je třeba se domluvit s některým včelařem, jestli Vám léčení
  provede za úplatu.
 4. Léčení po pozitivním nálezu ze vzorku zimní měli!
  Léčení se skládá ze dvou částí, které se provádějí naráz – nátěr plodu M-1AER+ fumigace varidol FUM.
  K odběru léčiva budete vyzváni základní organizací. Odběr provedete osobně. Na odběr M1-AER je nejvhodnější
  přinést umytou a suchou skleničku po přesnídávce s víčkem. Zdravotní komise vám odměří potřebný počet
  kapek a podá informaci, kolik vody máte do skleničky přidat.
  Ošetření se provádí za teplejšího počasí co nejdříve po získání léčiva. (nejpozději do poloviny dubna).
  Nejprve si připravíme jemný štětec, nebo kousek vaty připevněný na špejli. Potom do skleničky s M-1AER
  přilijeme stanovené množství vody, zavřeme a důkladně protřepeme.
  Sklenici se štětcem si doneseme k úlu. Z úlu vyjmeme postupně všechny plásty se zavíčkovaným plodem.
  Víčka plodových buněk potřeme emulzí, aby se leskla, a vrátíme plásty na původní místo.
  V ten samý den provedeme fumigaci varidolem FUM!

Na závěr bych rád upozornil, že včely tu bez zvláštních problémů žily dávno před námi. My jim bereme med,
pyl, propolis, vosk, jed, mateří kašičku, necháváme si ionizovat vodu, nutíme je opylovat plodiny, které
sami chceme. A co jsme jim za to dali?

Roztoče Varroa destructor!

Je s podivem, kolik včelařů stále nechápe nebezpečí špatného, nebo lajdáckého léčení! Uvědomme si, že ve
volné přírodě už divoké včely nežijí. My jsme je vyhubili a my se musíme postarat, aby včely jako druh
přežily!

Zdravotní komise ZO Hradec Králové
Ve Stěžírkách 6.2.2013

Nahoru