O organizaci

Včelaři Hradce Králové na první valné hromadě, konané dne 13. dubna 1906 ustavili v Adalbertinu Včelařský spolek pro Hradec Králové a okolí.

Název tohoto spolku byl v roce 1957 změněn na: Základní organizace ČSV Hradec Králové.

Již v prvním roce trvání spolek sdružuje 46 členů, v roce 1909 již 157 členů, kteří chovali 1012 včelstev. Nejvyšší počet členů byl dosažen v roce 1983, kdy naše organizace měla 310 členů, kteří chovalo 2390 včelstev. V současné době sdružujeme 170 včelařů, kteří zazimovali 1800 včelstev.

Prvořadým úkolem výboru organizace je zajistit prostřednictvím zdravotní komise a místních včelařských důvěrníků veškerá opatření vyhlášená Krajskou veterinární správou při zdolávání nebezpečné nákazy varroázy včel, případně nebezpečí zavlečení nákazy moru včelího plodu. Pro zvýšení teoretických vědomostí zajišťuje výbor přednáškovou činnost a pro zájemce o výpočetní techniku pořádal po dva roky kurz základů práce s počítačem.Výbor zřídil webové stránky organizace www.vceliweb.cz a e-mailovou adresu info@vceliweb.cz.

V souvislosti se stým výročím vzniku našeho spolku, vznikl ve spolupráci s významným heraldikem panem Kasíkem nový znak naší organizace, který symbolizuje českou státnost, město a včelařství.

Díky podpoře Magistrátu města Hradec Králové a příspěvku sponzorů byla zhotovena standarta, používaná při významných událostech.

Od roku 2005 pokračuje za podpory odboru životního prostředí statutárního města Hradec Králové projekt nazvaný Včelařství součástí ekologické výchovy v Hradci Králové. Díky tomuto projektu vznikla pro žáky mateřských škol pomůcka pro pedagogické pracovníky MŠ nazvaná Včelí rojení. Tato pomůcka při výchově nejmladší generace bude v letošním roce doplněna pohádkovou knížkou Malá včelí královna. Pro žáky základních škol pořádáme besedy, kde vysvětlujeme zákonitosti života včel a jejich význam pro přírodu a zdraví člověka. Pro ZŠ vznikla pomůcka zobrazující uspořádání úlu, tuto pomůcku můžeme zájemcům nabídnout. Naše organizace v rámci tohoto projektu pořádá olympiádu nazvanou Včela a příroda. Jedná se o vědomostní a manuální soutěž družstev hradeckých škol.

Pro včelaře a pro propagaci včelích produktů vznikla v naší organizaci včelí vesta a nášivka Český med je zdravý, zájemci o tyto propagační materiály se mohou obrátit na naší e-mailovou adresu. Cílem práce hradeckých včelařů je zachování včely v přírodě.

Nahoru