Vceliweb.cz
AktualityZdravotní komiseO spolkuPublikaceArchivVčelyKontakty
Vítejte na stránkách
královéhradeckých včelařů
Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Hradec Králové

Archiv 20062006Výroční členská schůze 28.1.2006 v ZŠ Jiráskova a přednáška ing. Chýlka, včelaře a bývalého velvyslance ČR v Kanadě o profesionálním včelaření v Kanadě


"Vítání jara" - 25.3.2006 ukázka zájmové činnosti dětí ZŠ Jiráskova a 2. pečení perníků - vedla pí Sneiderová z Valtic na Moravě. Zároveň proběhla přednáška o Apiglukanu. Přednášel pan Grulich, jeho výrobce.100 let včelařského spolku
Včelaři Hradce Králové na první valné hromadě, konané dne 13. dubna 1906 ustavili v Adalbertinu Včelařský spolek pro Hradec Králové a okolí.
Název tohoto spolku byl v roce 1957 změněn na: Základní organizace ČSV Hradec Králové.
Již v prvním roce trvání spolek sdružuje 46 členů, v roce 1909 již 157 členů, kteří chovali 1012 včelstev. Nejvyšší počet členů byl dosažen v roce 1983, kdy naše organizace měla 310 členů, kteří chovalo 2390 včelstev. V současné době sdružujeme 170 včelařů, kteří zazimovali 1800 včelstev.
Prvořadým úkolem výboru organizace je zajistit prostřednictvím zdravotní komise a místních včelařských důvěrníků veškerá opatření vyhlášená Krajskou veterinární správou při zdolávání nebezpečné nákazy varroázy včel, případně nebezpečí zavlečení nákazy moru včelího plodu. Pro zvýšení teoretických vědomostí zajišťuje výbor přednáškovou činnost a pro zájemce o výpočetní techniku pořádal po dva roky kurz základů práce s počítačem. Výbor zřídil webové stránky organizace www.vceliweb.cz a e-mailovou adresu info@vceliweb.cz.

V souvislosti se stým výročím vzniku našeho spolku, vznikl ve spolupráci s významným heraldikem panem Kasíkem nový znak naší organizace, který symbolizuje českou státnost, město a včelařství.
Díky podpoře Magistrátu města Hradec Králové a příspěvku sponzorů byla zhotovena standarta, používaná při významných událostech.
Od roku 2005 pokračuje za podpory odboru životního prostředí statutárního města Hradec Králové projekt nazvaný Včelařství součástí ekologické výchovy v Hradci Králové. Díky tomuto projektu vznikla pro žáky mateřských škol pomůcka pro pedagogické pracovníky MŠ nazvaná Včelí rojení. Tato pomůcka při výchově nejmladší generace bude v letošním roce doplněna pohádkovou knížkou Malá včelí královna. Pro žáky základních škol pořádáme besedy, kde vysvětlujeme zákonitosti života včel a jejich význam pro přírodu a zdraví člověka. Pro ZŠ vznikla pomůcka zobrazující uspořádání úlu, tuto pomůcku můžeme zájemcům nabídnout. Naše organizace v rámci tohoto projektu pořádá olympiádu nazvanou Včela a příroda. Jedná se o vědomostní a manuální soutěž družstev hradeckých škol.
Pro včelaře a pro propagaci včelích produktů vznikla v naší organizaci včelí vesta a nášivka Český med je zdravý, zájemci o tyto propagační materiály se mohou obrátit na naší e-mailovou adresu. Cílem práce hradeckých včelařů je zachování včely v přírodě.

Slavnostní shromáždění u příležitosti oslav 100 let od založení Včelařského spolku pro Hradec Králové a okolí bylo uspořádáno v sobotu 8.dubna 2006 od 13.30 hodin ve Velkém sále Adalbertina, tř.ČSA v Hradci Králové.

Předsálí, kde se konala presence, kterou zajišťovali př. Tlapal, Macháček,ml. a Kalousek, bylo vyzdobeno stromem se znakem ČSV a nápisem 100 let od založení Včelařského spolku pro Hradec Králové a okolí a datem 1906 – 2006. Výzdoba byla doplněna skleněným úlem se včelami př.Macháčka.
Dále zde byly vystaveny rámečky s fotografiemi včelího společenství, publikace o včelách a včelích produktech. Př. Rousek připravil výstavku několika druhů medu v různém balení, pastovaný med apod. ZŠ Jiráskova doplnila výstavku zajímavými pracemi žáků na téma „Vítání jara“.

Příchozí účastníci obdrželi výtisk Almanachu včelařského spolku vydaného k této příležitosti a krásně zdobený medový perníček, vzniklý přispěním a pílí př. Kalouskové.

Sál pro účastníky byl uspořádán do čtyř řad pro 250 účastníků, na stolech bylo občerstvení a vázičky s větvičkami třešně, lísky a dřínu. Občerstvení se skládalo z obloženého talíře s masovou roládou a sýrovým nářezem, doplněné uzeninou, k tomu bylo přichystáno pečivo (chléb, housky a vánočka).
Jeviště bylo vyzdobeno bílými šálami o délce 3,5 metru se znaky včelařského spolku, ČSV a města Hradec Králové.
Na jevišti byl umístěn stůl pro předsednictvo s řečnickým pultem a promítací plátno s projektorem. Hrana jeviště byla ozdobena truhlíky s vysetou svazenkou, která bohužel přes veškerou snahu pracovníků botanické zahrady Farmaceutické fakulty v termínu schůze z důvodu nepřízně počasí nevykvetla.
Řízením slavnostního shromáždění byl pověřen člen výboru ZO a předseda OV ČSV př. Karel Pitaš. V předsednictvu dále zasedali předseda ZO ČSV př. Ing. Radim Kupka, zástupce ÚV ČSV a poslanec sněmovny ČR př. Vlastimil Dlab a radní magistrátu města Hradec Králové pan Ing. Rostislav Jireš, zastupující primátora města Ing. Otakara Divíška.
Zahájení, seznámení s programem a organizačními pokyny provedl př. Pitaš. Uvítal přítomné členy organizace a jejich rodinné příslušníky a zejména pak vzácné hosty. Shromáždění se zúčastnili za magistrát města radní Ing. Rostislav Jireš a vedoucí odboru životního prostředí Ing. Pavel Kamenický. Za ÚV ČSV se našeho shromáždění zúčastnil př. Vlastimil Dlab, za ZO Chlumec nad Cidlinou předseda Karel Vrzáň. Inspektorát Krajské veterinární správy zastoupila MVDr. Renata Červinková, Katedru Pedagogické fakulty zastoupila doktorka Hornáčková, ZŠ Jiráskova byla zastoupena ředitelkou Mgr. Marií Dušánkovou.
Prvním příspěvkem programu bylo vystoupení dlouholetého člena organizace, člena výboru,zdravotní komise a kronikáře přítele Vlastimila Ševčíka. Ve svém vystoupení promluvil o historii spolku,vzpomenul těch kteří pracovali ve prospěch spolku a těchto oslav se nedožili.Připomenul, že smyslem snažení je vychovávat mladou generaci a propagovat lásku ke včele, ke včelařství, k samotné přírodě a člověka k člověku. Nakonec předal poslední díl Pamětní knihy spolku do rukou přítelkyně Kalouskové, která přislíbila,že povede další záznamy o činnosti spolku.
Vystoupení předsedy ZO př. Ing. Radima Kupky navazovalo na příspěvek př. Ševčíka, přítomné seznámil s tím, jak byl připravován program oslav, vydání Almanachu, zhotovení standarty spolku a v kostce seznámil účastníky shromáždění s programem osvěty v naší ZO. Poděkoval zástupcům magistrátu za podporu tomuto projektu. Vystoupení bylo doprovázeno audiovizuálními záběry z tohoto projektu. Na závěr svého vystoupení přednesl přípitek a přítomní účastníci shromáždění si připili medovinou na zdar do příštích let.
Program pokračoval předáním standarty. Standarta byla navržena heraldikem panem Stanislavem Kasíkem z Roudnice nad Labem a zhotovena byla v provozovně Zdeny Vítové v Hradci Králové.
Standarta byla zhotovena za finančního přispění př. Ing. Mázla a magistrátu města. Na standartě je zobrazen znak spolku spolu s historickým názvem a rokem založení. Standartu převzal předseda ZO z rukou radního Ing. Jireše, který ve svém vystoupení poděkoval včelařům za vykonanou práci a přislíbil pomoc města v dalším období.
Po převzetí standarty prošli předseda spolku spolu s radním sálem tak, aby všichni přítomní si mohli nový symbol organizace prohlédnout zblízka, případně se jej dotknout.
U příležitosti 100 let od založení spolku byla předána za dlouholetou činnost ve včelařské organizaci Čestná uznání těmto členům organizace: Jan Duben, Věra Forejtová, Ing. Jaroslav Charvát, Ing. Pavel Kamenický, Miloslav Kolc, Ing. Radim Kupka, Jan Macháček st., Jan Macháček ml., Ing. Josef Mázl, Ing. Stanislav Pavel, Ing. Zdeněk Petřík, Karel Pitaš, Vladislav Pour, Karel Rohlík, Miroslav Rohlík, František Rousek, Vlastimil Ševčík, František Tlapal, Jaroslav Vohnout, Anna Volejníková, Václav Žižka.

Z rukou předsedy OV př. Pitaše převzali členové Jan Duben, Ing. Jaroslav Charvát, František Rousek, Vlastimil Ševčík, František Tlapal, Jaroslav Vohnout a Ing. Radim Kupka čestný odznak s titulem Vzorný včelař.

V projevu zástupce ÚV ČSV př.Vlastimila Dlaba zaznělo, jakým směrem se bude v příštím období ubírat vývoj včelařské organizace a vyzval základní organizaci k zapojení se do grantů vypsaných Evropskou unií. MVDr. Červinková seznámila přítomné se zdravotní situací v královéhradeckém kraji a apelovala na dodržování vyhlášených zdravotních opatření v boji se včelími nákazami.
Zdravici hradecké organizaci přednesl předseda ZO ČSV Chlumec nad Cidlinou Karel Vrzáň. O dobré spolupráci mezi včelaři a ZŠ Jiráskova promluvila ředitelka Mgr. Dušánková. Za odměněné včelaře přednesl poděkování výboru ZO ČSV př. Ing. Jaroslav Charvát.

Po krátké přestávce pokračoval program slavnostního shromáždění vystoupením studentů Pedagogické fakulty se žáky mateřské školy Kampánova, jako ukázka z projektu včelařské osvěty na mateřských školách.
V dalším programu postupně vystoupily soubory Rozmarýn a Cantella. Soubor Rozmarýn předvedl taneční vystoupení moderního baletu a pěvecký sbor Cantella, z umělecké školy Habrmanova připravil působivé vystoupení klasického i lidového žánru. Na závěr vystoupila folklorní skupina Domu dětí a mládeže pod názvem Kvítek. Všechny strhla svým projevem s kvalitní doprovodnou kapelou a taneční skupinou v krojích královéhradeckého kraje.


"Včelí rojení" - didaktická pomůcka pro mateřské školy. Krabice plná didaktických námětů, dvou deskových her, včelích maňásků a dalších pomůcek byla předána všem hradeckým mateřským školkám. Vše toto bylo zhotoveno s podporou Magistrátu města Hradec Králové. Kompletaci prováděli př. Macháček st., Kupka, Duben.Olympiáda základních škol
Dne 20.9.2006 "Vědomostní olympiáda ZŠ v Hradci Králové" a I. ročník výtvarné soutěže - zúčastnilo se 6 škol a děti se představily s více než 100 výtvarnými pracemi. Vyhodnoceno bylo 21.11.2006, kde byly předány ceny 28 žákům z 5 škol z vědomostní olympiády a 12 žákům, kteří se zúčastnili výtvarné soutěže.Hradečtí včelaři připravili olympiádu základních škol na téma „Včela a příroda“. Jedná se o soutěž tříčlenných družstev žáků pátých a šestých tříd hradeckých škol ve vědomostních a manuálních soutěžích. Ve vědomostní části soutěže zodpovídali testy, doplňovačky a osmisměrky na zadané téma, v manuální části soutěže dostali za úkol zhotovení svíček z včelího vosku a kompletaci včelích rámků na čas.

Olympiáda základních škol je součástí projektu „Včelařství součástí ekologické výchovy v Hradci Králové“. V rámci tohoto projektu podporovaného odborem životního prostředí magistrátu města Hradec Králové včelaři v tomto roce připravují pro žáky mateřských škol zhotovení a tisk pohádky „Malá včelí královna“, která se stane součástí souboru nazvaného „Včelí rojení“ s kterým pracují při výuce v mateřských školách od loňského roku. Pro žáky základních škol jsou včelaři připraveni pokračovat v besedách o významu včely pro přírodu a významu včelích produktů pro zdraví člověka.
Soutěžící byli dobře připraveni, byli velice vyrovnaní zejména ve vědomostní části soutěže. A tak stejně jako v prvním ročníku o vítězství rozhodla manuální zručnost při sbíjení a drátkování včelařských rámečků. Po skončení soutěže obdržela všechna družstva ještě přířezy pro kompletaci úlků pro čmeláky a tak svou zručnost mohou předvést ve škole svým spolužákům.

Pro všechny soutěžící včelaři připravili sladké odměny, každý obdržel od včelařů sklenici medu, lízátka a bonbony s medem, dětské piškoty a sušenky. Každý účastník obdržel knihu a školní potřeby, vítězové navíc med s ořechy, medovou kosmetiku a flash paměť 1 GB USB 2.0 pro přenos dat.V červnu 2006 proběhl program "Včelaři dětem" v ZŠ Jiráskova - přímé vytáčení medu


Od dubna 2006 do prosince 2006 akce "Děti - včelařům" - kurz výpočetní techniky pro naše včelaře

Osvětová činnost ve školách pokračovala i v tomto roce.


V červnu 2006 - účast na Okresním včelařském dnu v Nechanicích, kde př. Zelený z Nového Města představil výrobu úlů a proběhla přednáška učitele včelařství př. Ducháče.


Září 2006 - účast na akci 777 let od založení obce Stěžery


Září 2006 Krajské dožínky v Pionýrských sadech - zde představeny naše propagační banery, které jsme získali díky podpoře města Hradec Králové.


V říjnu 2006 se za účasti 200 dětí konal v kině Centrál v Hradci Králové seminář o mléku, o pitné vodě a jejím významu, o ptácích, o výcviku dravců na letišti, o opylování květeny a o včelách. Seminář zajišťovali př. Kupka, Duben a Macháček st.V říjnu 2006 jsme se účastnili mezinárodní výstavy zlepšovatelů včelařů v Praze - Kbelích, kde jsme vedle pastovacího zařízení propagovali náš královéhradecký včelařský spolek a jeho stoleté výročí.
S D Í L E T   N A :

Kontakty


Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Hradec Králové
Na Obci 460
503 02 Předměřice nad Labem
Telefon: 776 100 321
E-mail: zohradeckralove@vcelarstvi.cz
IČ: 64809561
Číslo účtu: 157 791 752/0300

Ing. Radim Kupka
Předseda
776 100 321, zohradeckralove@vcelarstvi.cz

Petr Burián
Jednatel
603 225 893, zohradeckralove@vcelarstvi.cz


Další kontakty >
Kontaktujte nás:Odeslat