Vceliweb.cz
AktualityZdravotní komiseO spolkuPublikaceArchivVčelyKontakty
Vítejte na stránkách
královéhradeckých včelařů
Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Hradec Králové

Archiv různé 2020Důležité informace týkající se sběru měli.
Vložení podložek 2020 a sběr měli v lednu 2021
Do 15.12.2020 je nutné vložit do úlu ometené podložky. Po 30 dnech se provede odběr měli, následné usušení a vložení do kelímku od jogurtu. Směsný vzorek měli je z maximálně 25 včelstev na stanovišti a pokud se včelstva nacházejí v ochranném pásmu moru včelího plodu, bude směsný vzorek měli z maximálně 10 včelstev. Nezapomeňte nalepit na kelímek štítek s údaji: jméno, adresa, počet včelstev a číslo stanoviště.
Předpokládané odevzdání vzorku měli bude pravděpodobně spojené s výplatou dotace 1.D za rok 2020 a platbou členských příspěvku na rok 2021 – a to okolo 20. ledna. O přesném termínu budete včas informováni. Pravděpodobně nebude stále možné uskutečnit z důvodu vládních nařízení lednovou členskou schůzi.
(Vloženo 10.12.2020)


Roztoči a podzimní léčení včelstev fumigací Varidolem
Připomínáme Vám podzimní léčení včelstev. Léčíme třikrát dvě kapky Varidolu na pásek vždy po deseti dnech a při teplotě kolem 10 stupňů Celsia.
Za dva, tři dny zkonrolujte podložky, abyste věděli, jak máte nebo nemáte zasažena včelstva roztočem.
Po posledním léčení vložte do 15. prosince 2020 do podmetu čisté podložky pro kontrolní sběr měli, kterou budete odevzdávat buď před členskou schůzí, nebo dle nákazové situace dle dispozic, které Vám včas oznámíme.
(Vloženo 10/2020)


Dne 17.září 2020 se uskutečnila odložená Výroční členská schůze v malém sále Adalbertina. Naše obavy z účasti v době šíření koronaviru se naplnila, na řádné schůzi, která musela být po půlhodině přerušena a pokračovala se stejným programem jako náhradní, bylo nakonec 67 členů včelařského spolku. Asi Vás bude zajímat, kdo byl zvolen do výboru a kontrolní komise, v kapitole IV. usnesení , které bylo přítomnými přijato, je uvedeno:

Výroční členská schůze zvolila:
a) členy výboru ZO Hradec Králové: př.Buriána, Hypše, Kamenického, Kalouska, Kupku, Macháčka, Michálka, Novotného

b) členy kontrolní komise: př. Vaníčkovou, Hegra, Mrkose, Válkovou

c) delegáty na okresní konferenci: př.Buriána, Čápa, Hypše, Kamenického, Kalouska, Kupku, Macháčka, Novotného, Vaníčkovou, Válkovou,
náhradník na okresní konferenci př. Záhorová

Schůze byla po pěti letech volební a v rouškách, bez obvyklých přednášek.

Přítel Vohnout se rozloučil se členy ZO vzhledem k ukončení své letité funkce předsedy Zdravotní komise. Děkujeme mu za obětavou práci pro spolek.Svou práci ve výboru ZO i OO ukončil i přítel Charvát. Rovněž mu děkujeme za jeho obětavou práci pro nás včelaře.
Medová slavnost v MŠ Kamarád v Hradci Králové 2020
My královéhradečtí včelaři a Mateřská škola Kamarád z Hradce Králové jsme dne 30. září 2020 od 16.30 připravili pro děti a jejich rodiče Medovou slavnost na zahradě školky. Program byl zaměřený na téma Hmyz – včela medonosná a byl opravdu bohatý.

Některé děti byly oblečené jako včelky, výzdoba byla rovněž včelařská a i program, který předvedly se týkal života včelek.
My včelaři jsem jim ve spolupráci s pracovnicemi školky vyrobili včelí úlek pro děti, medonosnou zahrádku, dřevěná puzzle se včelkami, leporela, tiskátka a včelí medaile. Vše z toho si mohly prohlédnout a vyzkoušet.

Na této slavnosti jsme rovněž představili nově vydané publikace na téma včely a medonosné rostliny , které jsou určené pro pedagogy mateřských škol a nižšího stupně základních škol a pro děti, které zajímá příroda, rostliny a třeba i život včel. zde

Tyto publikace a další učební pomůcky jsme vydali s podporou Královéhradeckého kraje, měli jsme velikou radost, že se opravdu líbily.
Členská schůze se konala 11.1.2020 v budově SOŠ veterinární v Kuklenách.
Schůzi vedl předseda naší ZO př. Kupka. Sdělil program schůze, navrhl plán práce pro rok 2020, který bude schválen na výroční schůzi, informoval o připravovaných akcích jak naší organizace, tak organizace nechanické a její akcí na Hrádku u Nechanic.
Př. Doležal ze ZO Nechanice, náš zástupce v republikovém výboru svazu, hovořil o dotačních pravidlech, akcích na Hrádku – chystá se již 4. ročník Medových slavností.
Př. Macháček informoval členy ZO o zdravotní situaci, ochranných pásmech moru a odevzdávání vzorků na konci února 2020.


Po skončení členské schůze jsme vyslechli přednášku Heleny Mališové Prokové ze Slovenska o nové metodě léčení varroázy u včel pomocí hypertermie, o přístroji Varroa Controller a o úspěchu, který na Apimondii v roce 2019 tato metoda a publikace o ní s názvem „BLESABEE - From Healthy Bees to Healthy Human“ obdržela zlatou medaili. Na tomto léčení se aktivně podílí i předseda ZO ve Zlíně př. Kalenda, který přijel na tuto naši schůzi spolu s př. Prokovou a který nám sdělil některé zajímavé zkušenosti z používání hypertermie. dále viz

Helena Mališová Proková

\n Zahrada léčivých rostlin

Vážení pedagogičtí pracovníci,
zveme Vás na pátý ročník akce pro děti mateřských, základních i středních škol, kterou organizuje naše Základní organizace Českého svazu včelařů v Hradci Králové. Stejně jako v loňském roce bude naším spolupořadatelem Zahrada léčivých rostlin (ZLR) Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

Akce Vzdělávací program pro širokou veřejnost v rámci 50. let výročí založení ZLR se bude konat dne 18. června 2020 v prostorách zahrady.
(5. ročník včelařských dnů pro školy a veřejnost) Tato akce byla vzhledem k nákazové situaci Covid -19 ZRUŠENA!
Plánujeme připravený program uskutečnit v květnu nebo červnu roku 2021, pokud to zdravotní situace dovolí.

Pro Vaši informaci uvádíme náš záměr připravovaného předběžného programu, který se bude ještě upřesňovat:
Vývoj úlů z minulosti do současné doby aneb „jak se včelařilo kdysi a teď“
JARO JAROMĚŘ – záchranná stanice pro handicapované živočichy, kde bychom chtěli nejenom propagovat tuto stanici, ale také prakticky ukázat např. výrobu ptačí budky, živá zvířátka s ukázkou péče o ně, nebo např. chov ovcí a koz
CANTES Východní Čechy, z.p.s. – canisterapie na východě Čech
Prohlídka venkovního areálu ZLR a sbírkového skleníku s odborným výkladem, dále poznávání léčivých rostlin (jak v sušeném, tak i čerstvém stavu)
Městské lesy Hradec Králové a.s.- ukázka dřevosochání nebo práce se dřevem, event. ukázka drobného zvířectva v lese
Medové dobrůtky, příjemné prostředí a dobrá nálada
Přestože program teprve připravujeme, již nyní Vám posíláme toto pozvání, abyste si jej mohli zahrnout do svých plánů pro příští pololetí. V letošním roce se podobné akce zúčastnilo 700 dětí, a myslíme si, že všichni byli s připraveným programem spokojeni. V případě zájmu zúčastnit se této akce, pošlete prosím e-mail na adresu zohradeckralove@vcelarstvi.cz a v kopii na chlebkoa@faf.cuni.cz. Uveďte název školy, třídu, počet dětí ve třídě a kontakt na pedagoga, který s nimi přijde. Byli bychom rádi, kdybyste nám tyto údaje nahlásili do 20. května 2020.
Ještě jednou Vás zveme a pevně věříme, že se akce bude líbit a děti si ji užijí.
S pozdravem
Ing. Radim Kupka, předseda ZO ČSV Hradec Králové a Ing. Anežka Chlebková, vedoucí Zahrady léčivých rostlin FaF UK, (2019)
S D Í L E T   N A :

Kontakty


Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Hradec Králové
Na Obci 460
503 02 Předměřice nad Labem
Telefon: 776 100 321
E-mail: zohradeckralove@vcelarstvi.cz
IČ: 64809561
Číslo účtu: 157 791 752/0300

Ing. Radim Kupka
Předseda
776 100 321, zohradeckralove@vcelarstvi.cz

Petr Burián
Jednatel
603 225 893, zohradeckralove@vcelarstvi.cz


Další kontakty >
Kontaktujte nás:Odeslat