Vceliweb.cz
AktualityZdravotní komiseO spolkuPublikaceArchivVčelyKontakty
Vítejte na stránkách
královéhradeckých včelařů
Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Hradec Králové

Archiv 2021Pozor změna:
V úterý 19.1. a ve čtvrtek 21.1.2021 vždy od 15 do 17 hodin v budově SOŠ veterinární Kukleny proběhne pouze sběr měli a platba členských příspěvku na rok 2021.
Přineste si prosím s sebou napsané Vaše jméno a příjmení, číslo chovatele a číslo účtu, na které Vám budou pro příště finanční prostředky zasílány, a toto předejte pokladníkovi.
Placení členských příspěvků prostřednictvím účtu:
Číslo účtu ZO ČSV Hradec Králové je: 157 791 752/0300
Variabilní symbol: pořadové číslo dle "pásky - příspěvků" (číslo vlevo od jména).
Do poznámky: Jméno včelaře.
Částka k uhrazení na konci "pásky příspěvků."
(bližší informace př. Kamenický, tel: 737 383 696, pavel.hana@gmail.com)
(Vloženo 19.1.2021)


POZVÁNKA na výplatu dotace 1.D.a. za rok 2020 a platbu členských příspěvku na rok 2021
POZOR – také proběhne sběr měli
Výplata dotace 1.D.a. na podporu včelařství pro rok 2020, platby příspěvků a sběr měli proběhne v termínech:
úterý 19. ledna 2021 od 15.00 do 17.00 hodin a čtvrtek 21. ledna 2021 od 15.00 do 17.00 hodin ve Střední odborné škole veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68
Výplata, platby a sběr měli budou probíhat na chodbě před tělocvičnou, v které je vždy členská schůze naši ZO. A z důvodu opatření vlády bude zabezpečen jednosměrný provoz, tzn. vstup a východ z budovy bude jiným vchodem, aby bylo možné dodržet požadované rozestupy – na místě budete navedeni správným směrem.

Upozorňujeme, že nevyplacené dotace v uvedených termínech budou vráceny prostřednictvím Ústředního svazu ČSV zpět Ministerstvu zemědělství ČR.

Současně s výplatou dotace budou vybírány členské příspěvky na rok 2021. Jednotná sazba pro fyzickou osobu, právnickou osobu i pro příznivce včelařství bez včel činí 16,00 Kč z každého včelstva a 300,00 Kč činí roční příspěvek na člena ČSV. Tyto členské příspěvky jsou určeny pro Ústřední svaz ČSV, ZO, na časopis Včelařství a placení pojistného do svépomocného fondu ČSV. Dále budou placeny účelové příspěvky ve výši 100,00 Kč na včelaře a 5,00 Kč na včelstvo, odsouhlasené výroční členskou schůzí, pro krytí výdajových položek základní organizace a doplatek na léčivo pro Vaše včelstva ve výši 20,00 Kč na včelstvo (gabon, varidol, vyšetření měli).

Pokud by se některý člen nemohl z vážných důvodů dostavit v uvedených termínech, pověří jinou osobu „Plnou mocí“ k převzetí dotace. Formulář „Plná moc“ byl uveřejněn v čísle 8/2020 časopisu Včelařství. Včelaři, kteří požádají o vystavení dokladu „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D.a.“, bude jim tento doklad prostřednictvím ZO ČSV vystaven.

Informace k sběru měli:
V letošním roce proběhne vyšetření měli nejen na přítomnost roztoče Varroa destructor, ale též kontrolní vyšetření na Mor včelího plodu – ochranné pásmo ohniska ve Vysoké.

Každý chovatel včel je povinen odebrat veškerou měl z podložek na dně úlů. Odstranit z měli mrtvolky včel, vysušit měl a provést směsný vzorek ze stanoviště. Pokud chováte včely na více stanovištích, vytvořte z každého stanoviště samostatný vzorek.

Pozor!! Pokud máte na jednom stanovišti více než 25 včelstev, tak je nutné rozdělit měl do dvou vzorku – např. úly 1 -13 a 14 -26. Pokud máte na stanovišti více než 50 včelstev, je nutné rozdělit do tří vzorků.

Vzorek měli zbavený mrtvolek a řádně vysušený vložte do kelímku od jogurtu, smetany, atd. Kelímek prodyšně uzavřete látkou a zajistěte gumičkou.

Kelímek označte štítkem následovně: Napište Vaše jméno, adresu i registrační číslo stanoviště a počet včelstev na stanovišti.

Kelímek nepřelepujte, ale pouze zajistěte gumičkou!!

V případě, že se nebudete moci ve stanoveném termínu osobně dostavit, pověřte předáním vzorku měli svého včelařského důvěrníka, jiného včelaře nebo rodinného příslušníka.
(9. ledna 2021 Výbor ZO ČSV Hradec Králové)
S D Í L E T   N A :

Kontakty


Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Hradec Králové
Na Obci 460
503 02 Předměřice nad Labem
Telefon: 776 100 321
E-mail: zohradeckralove@vcelarstvi.cz
IČ: 64809561

Ing. Radim Kupka
Předseda
776 100 321, zohradeckralove@vcelarstvi.cz

Petr Burián
Jednatel
603 225 893, zohradeckralove@vcelarstvi.cz


Další kontakty >
Kontaktujte nás:Odeslat