Vceliweb.cz
AktualityZdravotní komiseO spolkuPublikaceArchivVčelyKontakty
Vítejte na stránkách
královéhradeckých včelařů
Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Hradec Králové

Archiv 2021 různéNabízím k prodeji za výhodnou cenu dva použité polystyrénové úly firmy Lysoň, každý se čtyřmi nástavky. K tomu je jeden díl s výkluzem a dva díly pro krmítka s otvory pro lahve. Úly byly v provozu dvě sezóny.
Bohuslav Čáp, 734273883
(Vloženo 25.3.2021, z Burzy odstraněno 12.11.2022)

Prodej jednotlivých částí publikace Hmyz - včela medonosná zrušen k 18.11.2021
Lze zakoupit i jednotlivé části publikace Hmyz - včela medonosná: soubor publikací pro MŠ a ZŠ, který vznikl ve spolupráci MŠ Kamarád Hradec Králové a královéhradeckých včelařů
Část I. Rostliny významné pro včely Cena 260,- Kč
Část II. Svět květin a včel: povídání o včele medonosné a kvetoucích rostlinách pro malé děti Cena 160,- Kč
Část III. Metodika Cena 160,- Kč
Část IV. Grafomotorika: rozvíjení grafické zručnosti Cena 80,- Kč
Část V. Život v úlu hrou: manuál pro práci s dětmi o životě včely medonosné a o medonosných rostlinách, které včely navštěvují Cena 90,- Kč

(Vloženo 18.11.2021)

Med roku 2021 – VII. ročník – výstava medu při akci Národní výstava medu v Brně ve dnech 2. až 3. 10. 2021v budově Staré radnice zde

Podpora zákazu glyfosátu skrze Evropskou občanskou iniciativu: Save Bees and Farmers - petice do 30.9.2021 zde

Přednáška Zpět k základům, zpět ke včelám:
Jak daleko jsme došli? 30.4.2021 od 18.00 hod, v angličtině se slovenskými titulky, předáška je přístupná zdarma - www.beecomf.com
Vývoj včely pod mikroskopom a kamerou. 7.5.2021 od 18:00 hod, v němčině se slovenskými titulky, přednáška přístupná zdarma - www.beecomf.com
(Moderní včelař, 04/2021, s. 5)
(Vloženo 18.4.2021)

Anonymní a nezávislý dotazník COLOSS
Přišla nám následující zpráva:
Jak vám přezimovala včelstva?
Jaro se sice pomalu ale nezadržitelně blíží. Než se však naplno rozběhne letošní sezóna, pojďme zmapovat, jak nám letos přezimovala včelstva a jaká specifika měla loňská sezóna. Sdílejte svá pozorování s olomouckými přírodovědci a vyplňte do konce dubna anonymní a nezávislý dotazník COLOSS dostupný zde.
Vědci z olomoucké přírodovědecké fakulty se už osmým rokem zaměřují na sledování ztrát včelstev i analýzu trendů českého včelařství. Tento monitoring není jen prostým sčítáním ztrát včelstev, ale sleduje i analýzu snůšek, produkci medu, typy používaných úlů nebo příznaky různých včelích chorob.
Vyplnění dotazníku je anonymní, zabere přibližně jen několik minut, bude však velkou pomocí pro budoucí tvorbu vzdělávacích materiálů, přednášek i analýz o změnách, které se ve včelařství dějí.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., včelař a výzkumný pracovník na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Národní koordinátor COLOSS: Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev
monitoring.vcely@gmail.com
(Vloženo 16.4.2021)

Dne 1.4.2021 bude od 15 do 16 hodin v SOU veterinární včelařům, kteří nemají zřízený účet, provedena výplata dotace 1.D.

Právě probíhá výplata dotace 1.D. na Vaše účty - zde
(23.3.2021)

Výplata dotace 1.D. se z důvodu nedokončení procedurálních úkonů spojených s dotací na Státním zemědělském intervenční fondu posouvá na pozdější termín. O datu výplaty dotace 1.D. budete s předstihem informováni.
(13. ledna 2021 Výbor ZO ČSV Hradec Králové)

Pozor změna:
V úterý 19.1. a ve čtvrtek 21.1.2021 vždy od 15 do 17 hodin v budově SOŠ veterinární Kukleny proběhne pouze sběr měli a platba členských příspěvku na rok 2021.
Přineste si prosím s sebou napsané Vaše jméno a příjmení, číslo chovatele a číslo účtu, na které Vám budou pro příště finanční prostředky zasílány, a toto předejte pokladníkovi.
Placení členských příspěvků prostřednictvím účtu:
Číslo účtu ZO ČSV Hradec Králové je: 157 791 752/0300
Variabilní symbol: pořadové číslo dle "pásky - příspěvků" (číslo vlevo od jména).
Do poznámky: Jméno včelaře.
Částka k uhrazení na konci "pásky příspěvků."
(bližší informace př. Kamenický, tel: 737 383 696, pavel.hana@gmail.com)
(Vloženo 19.1.2021)

POZVÁNKA na výplatu dotace 1.D.a. za rok 2020 a platbu členských příspěvku na rok 2021
POZOR – také proběhne sběr měli
Výplata dotace 1.D.a. na podporu včelařství pro rok 2020, platby příspěvků a sběr měli proběhne v termínech:
úterý 19. ledna 2021 od 15.00 do 17.00 hodin a čtvrtek 21. ledna 2021 od 15.00 do 17.00 hodin ve Střední odborné škole veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68
Výplata, platby a sběr měli budou probíhat na chodbě před tělocvičnou, v které je vždy členská schůze naši ZO. A z důvodu opatření vlády bude zabezpečen jednosměrný provoz, tzn. vstup a východ z budovy bude jiným vchodem, aby bylo možné dodržet požadované rozestupy – na místě budete navedeni správným směrem.

Upozorňujeme, že nevyplacené dotace v uvedených termínech budou vráceny prostřednictvím Ústředního svazu ČSV zpět Ministerstvu zemědělství ČR.

Současně s výplatou dotace budou vybírány členské příspěvky na rok 2021. Jednotná sazba pro fyzickou osobu, právnickou osobu i pro příznivce včelařství bez včel činí 16,00 Kč z každého včelstva a 300,00 Kč činí roční příspěvek na člena ČSV. Tyto členské příspěvky jsou určeny pro Ústřední svaz ČSV, ZO, na časopis Včelařství a placení pojistného do svépomocného fondu ČSV. Dále budou placeny účelové příspěvky ve výši 100,00 Kč na včelaře a 5,00 Kč na včelstvo, odsouhlasené výroční členskou schůzí, pro krytí výdajových položek základní organizace a doplatek na léčivo pro Vaše včelstva ve výši 20,00 Kč na včelstvo (gabon, varidol, vyšetření měli).

Pokud by se některý člen nemohl z vážných důvodů dostavit v uvedených termínech, pověří jinou osobu „Plnou mocí“ k převzetí dotace. Formulář „Plná moc“ byl uveřejněn v čísle 8/2020 časopisu Včelařství. Včelaři, kteří požádají o vystavení dokladu „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D.a.“, bude jim tento doklad prostřednictvím ZO ČSV vystaven.

Informace k sběru měli:
V letošním roce proběhne vyšetření měli nejen na přítomnost roztoče Varroa destructor, ale též kontrolní vyšetření na Mor včelího plodu – ochranné pásmo ohniska ve Vysoké.

Každý chovatel včel je povinen odebrat veškerou měl z podložek na dně úlů. Odstranit z měli mrtvolky včel, vysušit měl a provést směsný vzorek ze stanoviště. Pokud chováte včely na více stanovištích, vytvořte z každého stanoviště samostatný vzorek.

Pozor!! Pokud máte na jednom stanovišti více než 25 včelstev, tak je nutné rozdělit měl do dvou vzorku – např. úly 1 -13 a 14 -26. Pokud máte na stanovišti více než 50 včelstev, je nutné rozdělit do tří vzorků.

Vzorek měli zbavený mrtvolek a řádně vysušený vložte do kelímku od jogurtu, smetany, atd. Kelímek prodyšně uzavřete látkou a zajistěte gumičkou.

Kelímek označte štítkem následovně: Napište Vaše jméno, adresu i registrační číslo stanoviště a počet včelstev na stanovišti.

Kelímek nepřelepujte, ale pouze zajistěte gumičkou!!

V případě, že se nebudete moci ve stanoveném termínu osobně dostavit, pověřte předáním vzorku měli svého včelařského důvěrníka, jiného včelaře nebo rodinného příslušníka.
(9. ledna 2021 Výbor ZO ČSV Hradec Králové)

Anketa o papírové nebo elektronické formě časopisu Včelařství - e-mail z ČSV:
V únoru 2021 jsme na našich webových stránkách spustili anketu o odebírání klasické papírové formy Včelařství nebo zda dáte přednost jeho elektronické formě. Podrobnosti k anketě jste mohli nalézt také ve Včelařství 03/2021 str. 84.
Anketa vás k ničemu nezavazuje. Hlasování bude ukončeno 30. června 2021. Dosud hlasovalo 1034 členů, což je malý zlomek členské základny. Anketa je pouze pro členy ČSV a každý může hlasovat jen jednou.
Žádáme vás o hlasování. Budete k tomu potřebovat pouze číslo chovatele, datum narození a svůj názor. Hlasování vám zabere asi jednu minutu.
Na anketu se dostanete kliknutím na červený pruh na stránkách www.vcelarstvi.cz nebo kliknutím na tento odkaz www.vcelarstvi.cz/anketa/.
Nebo na stránkách vcelarstvi.cz naleznete červený pruh, jehož nakliknutí vám otevře anketu.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Jarmila Machová v.r., předsedkyně a Ing. František Krejčí, pověřený výkonem funkce tajemníka
(Vloženo 22.4.2021)


Nová smlouva o úrazovém pojištění členů ČSV
zde
(Vloženo 10.4.2021)
S D Í L E T   N A :

Kontakty


Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Hradec Králové
Na Obci 460
503 02 Předměřice nad Labem
Telefon: 776 100 321
E-mail: zohradeckralove@vcelarstvi.cz
IČ: 64809561
Číslo účtu: 157 791 752/0300

Ing. Radim Kupka
Předseda
776 100 321, zohradeckralove@vcelarstvi.cz

Petr Burián
Jednatel
603 225 893, zohradeckralove@vcelarstvi.cz


Další kontakty >
Kontaktujte nás:Odeslat