Vceliweb.cz
AktualityZdravotní komiseO spolkuPublikaceArchivVčelyKontakty
Vítejte na stránkách
královéhradeckých včelařů
Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Hradec Králové

Archiv 2019SVS - Metodický pokyn … 2019
Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy-2019

Přítelkyně Kateřina Blatníková vede v Základní škole v Černilově spolu s dalšími dvěma učiteli včelařský kroužek.
Pozvala dne 11.1.2019 našeho předsedu Radima Kupku, aby si spolu s dětmi „vyzkoušel“ sbíjení rámků, pohovořili spolu o včelách, chuti včelařit.
1. cyklus přednášek o včelách a včelaření v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické zahrady UK v Hradci Králové - kroužek pro dospělé zájemce o včely a včelaření
Byl zahájen 18. ledna 2019. Je pořádán především pro pracovníky FaF a zájem je veliký. První přednášející byla členka naší základní organizace Mgr. Kateřina Blatníková. Seznámila účastníky s historií a vývojem včelaření a s bezpečnostními předpisy, které se naší chovatelské činnosti týkají. S teoretickými přednáškami pokračoval př. Vojta, př. Polláková. Následovaly praktické přednášky u včel. Práce s rámky, typy úlů, stavba díla, tvorba oddělků, vytáčení a lahvování medu, krmení a léčení včelstev. Celou organizaci a praktickou část vedl náš předseda př. Kupka.


V sobotu 19. ledna 2019 proběhla v areálu Střední odborné školy veterinární členská schůze ČSV z.s., a sběr měli.
Program: sběr měli, výsledky ankety v naši ZO, informace o dotacích, zpráva o akcích – Medobraní a Medové slavnosti, organizační záležitosti spolku,
přednášky: Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně ČSV- Právní otázky ve včelařství

Mgr. Machová, předsedkyně svazu
Výroční členská schůze 9.3.2019
Členové našeho královéhradeckého včelařského spolku se dne 9. března 2019 sešli na výroční členské schůzi. Vedle řady projevů, promluv a diskuzí, hlasování o návrzích na usnesení i přátelských setkáních včelařů, došlo i na ocenění jednotlivých členů tituly vzorný včelař, vzorný a zasloužilý včelařský pracovník. Rovněž jsme poděkovali za práci pro spolek a poblahopřáli některým našim členům k narozeninám a životním jubileím.
Po skončení schůze proběhla přednáška, ve které hovořila MVDr. Milada Polláková, vedoucí učitelka praktického vyučování na SOŠ veterinární v Kuklenách a soudní znalkyně v oboru (hygiena a technologie potravin) o medu a dalších včelích produktech v souvislosti s hygienickými předpisy a nařízeními.


Natura Viva - Lysá nad Labem 25.5.2019

Naše organizace dostala nabídku zúčastnit se výstavní akce Natura Viva. Vydali jsme několik publikací se včelařskou tématikou a tyto publikace jsme v Lysé prezentovali a případně i prodávali. Rovněž jsme prezentovali naši královéhradeckou organizaci, naši osvětovou práci pro děti, mládež i veřejnost.
A hlavně jsme s přítomnými včelaři a ostatními návštěvníky hovořili o včelách, včelaření, o všem, co nás těší i trápí. Stálo to zato zúčastnit se této slavnosti včelařů, myslivců, rybářů a všech příznivců těchto bohulibých spolků.
Pozvánka MŠ, ZŠ a středním školám a veřejnosti Východočeského kraje na akci našeho spolku dne 20.6.2019 (4. ročník včelařských dnů pro školy a veřejnost)
Vážení pedagogičtí pracovníci,
naše Základní organizace Českého svazu včelařů v Hradci Králové úzce spolupracuje se Zahradou léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové v letošním roce oslavuje padesáté výročí svého vzniku. Při této příležitosti připravujeme my včelaři spolu s pracovníky zahrady a fakultou v rámci Dne otevřených dveří na FaF UK pro děti a žáky z mateřských, základních a středních škol akci „Vzdělávací program nejen o léčivých a medonosných rostlinách pro širokou veřejnost na Zahradě léčivých rostlin FaF UK v rámci 50 let výročí Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové“ s bohatým programem, který se bude konat od 9 hodin do 15 hodin v Zahradě léčivých rostlin FaF UK dne 20. června 2019. Program je uvedený pod touto pozvánkou.
Srdečně Vás spolu s Vašimi žáky na tuto akci zveme. V případě zájmu zúčastnit se této akce nám pošlete e-mail na adresu radim.kupka@comex.cz a souběžně v kopii také na chlebkoa@faf.cuni.cz. Uveďte prosím název školy, třídu, počet dětí ve třídě a kontakt na pedagoga, který s nimi přijde. Byli bychom rádi, kdybyste nám tyto údaje nahlásili do 30. dubna 2019.
Ještě jednou Vás zveme a pevně věříme, že se akce bude líbit a žáci si ji užijí.
S pozdravem
Ing. Radim Kupka a Ing. Anežka Chlebková
předseda ZO ČSV vedoucí Zahrady léčivých rostlin a Hradec Králové FaF UK HK
Hradec Králové dne 6. února 2019

Program akce „Vzdělávací program nejen o léčivých a medonosných rostlinách pro širokou veřejnost na Zahradě léčivých rostlin FaF UK v rámci 50 let výročí Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové“
konané dne 20. června 2019 v areálu Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové:
Včelařský kroužek ZŠ Černilov u včel v zahradě
Sbíjení včelařských rámků, stáčení svíček ze včelího vosku
Ukázka života včelstva v uzavřeném úlu a základní informace o životě včel
Povídání o včelích produktech s ochutnávkou chleba s medovým máslem
Promítání filmu o životě včel s povídáním včelaře o chovu včel
Ukázka drobného zvířectva
Městské lesy Hradec Králové
Sokolník se svými dravci
Prohlídka areálu Zahrady léčivých rostlin s výkladem ve sbírkovém skleníku, sušárně a skladu bylin
Den otevřených dveří na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové (na ul. Heyrovského 1203/8, asi 300 metrů od Zahrady léčivých rostlin FaF UK), kde bude v posluchárně možné shlédnout krátký film o Farmaceutické fakultě UK nebo si prohlédnout Galerii na Mostě či se podívat na ukázky pokusů v laboratořích.
Vstup do Zahrady léčivých rostlin FaF UK je z ulice Botanická vedle Pajkrovy flošny.

\n

Cesta Zahradou léčivých rostlin dne 20. června 2019(Čtvrtý ročník osvětové akce královéhradeckých včelařů pro děti i veřejnost)
Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem

Téměř 700 školních dětí se svými učiteli, zaměstnanci Farmaceutické fakulty i veřejnost, to je výsledek akce královéhradeckých včelařů ve spolupráci se Zahradou léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (ZLR), která se uskutečnila spolu se Dnem otevřených dveří fakulty u příležitosti 50 let od vzniku této hradecké fakulty. Název tohoto setkání byl „Vzdělávací program nejen o léčivých a medonosných rostlinách pro širokou veřejnost na Zahradě léčivých rostlin FaF UK v rámci 50 let výročí Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové“ a pro nás včelaře to byl již čtvrtý ročník vzdělávacího programu pro děti a mládež z Hradce Králové a okolí, který organizujeme.Nebyly to ale jen děti místní, překvapilo nás, že do zahrady přišla i mládež z gymnázia z Tábora. Celá třída byla na výletě v Hradci Králové a když se dozvěděli o této události, přišli nás navštívit.
Rovněž přijeli na kolech!! i dvě třídy dětí ze Stěžer se svými učiteli. Jak se propletli přes půlku Hradce, si nedovedeme vysvětlit. Byli báječní.

 1. Procházka zahradou začínala u hlavní brány, kde byla prezence jednotlivých tříd a učiteli každé třídy jsme předali dárek pro osvětu a pro výuku dětí na téma včelaření. Každá třída také dostala mapku jednotlivých stanovišť s popiskem, co na kterém stanovišti mohou vidět. Zde jsme podávali informace příchozím, a i při odchodu se nás návštěvníci ptali na včely nebo na rostliny v zahradě.  \n

 2. Na druhém stanovišti vedle jezírka byly umístěny klece s králíky, husami, holuby nebo slepicemi, které zajímaly hlavně malé děti.  \n

 3. Dalším zastavením byl pan sokolník Nejman s ukázkou deseti dravců.  \n

 4. Následovali včelaříci ze včelařského kroužku ze ZŠ Černilov spolu se svou učitelkou a naší včelařkou Kateřinou Blatníkovou. Byli oblečení do včelařských kukel a bund a povídali o svém koníčku všem, kteří se zastavili a se zájmem poslouchali o jejich včelařské práci.  \n

 5. U skleníku byl postaven stan, kde pracovnice zahrady hovořily o léčivých rostlinách, připravily poznávačku jednotlivých rostlin a za správnou odpověď dávaly dětem léčivé bylinky v kelímkách, které pro ně vypěstovaly. A že jich bylo! Děti byly nadšené, co přinesou domů mamince!  \n

 6. Následovala tři stanoviště, u kterých hovořili, ukazovali a zodpovídali dotazy naši včelaři. Tematicky byla rozdělena následovně: živé včely v uzavřeném úlku a povídání o včelstvu jako takovém (matky, dělnice, trubci, plod, život v úle, dílo, buňky), další živé včely a povídání o úlu, jeho částech, rámcích, souších, mezistěnách a o tvorbě a získávání včelích produktů a nakonec ukázka práce s medometem, práce s rámky – drátkování a tavení mezistěn.  \n

 7. Další zastávkou bylo stanoviště Městských lesů Hradec Králové, kde byla připravena poznávací soutěž, a také se zde prezentovala společnost PEFC (Na svých webových stránkách popisuje svou činnost následovně: „Jedním z hlavních cílů certifikace lesů systémem PEFC je zachování lesů a jejich rozšiřování, abychom my i generace budoucí mohli využívat environmentálních, sociálních a ekonomických přínosů, které lesy nabízejí se zachováním zodpovědného přístupu k lesním ekosystémům a respektu k přírodě.“).

  \n

 8. Pracovnice zahrady vodily návštěvníky po sbírkovém skleníku i po areálu zahrady a rovněž povídaly o rostlinách léčivých i medonosných, o jejich pěstování i významu. Přišel se na nás podívat i pan děkan Farmaceutické fakulty prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

  \n

 9. V jedné z poslucháren byl připraven mikroskop s ukázkou včelího křídla, které je překrásné, zlatě se třpytící, a i zde jsme odpovídali na mnoho dotazů o včele, o pylu a jiných včelařských zajímavostech.

  \n

 10. Předposledním stanovištěm byla posluchárna, která se změnila na občerstvovací a odpočinkový prostor. Děti zde měly k dispozici papíry a voskovky, aby si mohly své dojmy ze zahrady namalovat. A dále zde byly nádoby se šťávou a na tácech hromady chleba namazaného medovou pomazánkou. Vše mizelo, děti si pochutnávaly. A navíc jsme ještě zajistili veliké, tmavé třešně z Těchlovic, a ty měly opravdu mimořádný úspěch.

  \n

 11. Tímto naše připravená stanoviště končí, ale to poslední si děti a jejich učitelé vytvořili sami – po celé zahradě seděly děti na trávě, na lavičkách, byly všude. A jedly chleby a třešně a bylo jim dobře a nám také, protože tento den se opravdu vydařil.  \n

 12. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové slaví v tomto roce své 50. výročí založení a u této příležitosti a v tento den 20.6.2019 pořádala Den otevřených dveří, kam mohli učitelé se svými žáky zajít a podívat se na otevřené laboratoře a jiné prostory fakulty, rovněž mohli navštívit místní galerii. Tohoto využily vyšší ročníky základních škol, při odchodu ze zahrady se jich ujali studenti Farmaceutické fakulty a doprovodili je do fakultní budovy.


  Na závěr děkujeme Farmaceutické fakultě UK a její součásti Zahradě léčivých rostlin, že s naší královéhradeckou včelařskou organizací spolupracují a že nám umožnili tuto akci v zahradě uspořádat. Velice děkujeme paní inženýrce Chlebkové, vedoucí zahrady, a jejím spolupracovnicím.

  Rovněž děkujeme Královéhradeckému kraji za poskytnutý finanční příspěvek.

  Děkujeme za spolupráci Městským lesům Hradec Králové i PEFC, i všem ostatním vystavovatelům: chovateli drobného zvířectva panu Mrkvičkovi a sokolníkovi panu Nejmanovi.

  Nesmíme zapomenout s poděkováním na naše obětavé včelaře. Akce se zúčastnili přítelkyně včelařky Záhorová, Bartošová, Šabaková a přátelé včelaři Čáp, Hovorka, Círman, Mandík, Mikeš, Štos a Kupka. S akcí nám pomohli i naši včelaři Novotný a Vojta. Za spolupráci děkujeme i včelaříkům z Černilova a jejich paní učitelce, naší přítelkyni včelařce Kateřině Blatníkové.  Pevně doufáme, že i v příštích letech se nám podaří v rámci osvěty v oblasti včelařství a využití medu, propolisu a dalších včelích produktů uspořádat stejně vydařené setkání včelařů s dětmi i veřejností.


  Rozhovor Mladé fronty Dnes s naším předsedou Radimem Kupkou


  Městské lesy Hradec Králové pořádaly akci Den lesní techniky a Festival dřeva. Konala se v lese v prostoru za Lesním hřbitovem v Malšovicích dne 12. října 2019 od 10 do 16 hodin. Byl to již několikátý ročník a pokaždé se jej zúčastnilo několik tisíc návštěvníků. Stejně tomu bylo i v tento den.
  V rámci vzájemné deklarace o spolupráci, kterou v letošním roce uzavřela naše základní organizace s Městskými lesy, jsme byli na tuto akci pozváni, abychom hovořili o včelách, včelaření, včelích produktech a abychom zodpovídali dotazy příchozích. A že těch dotazů bylo! Zájem o život včel nás mile potěšil, údiv některých lidí, kteří se dívali do našich dvou ukázkových úlků na včelstva, nás utvrdil v tom, že naše osvětové snahy jsou užitečné a že musíme i nadále v této činnosti pokračovat.  Informace o včelích produktech byly doplněny o bohatou ochutnávku květového i medovicového medu našich včelařů, a především děti si přišly na své. Ukazovali jsme surový propolis i propolisovou tinkturu a vysvětlovali jsme jejich význam u prvého pro včelstvo a u tinktury pro lidi. Vysvětlovali jsme stavbu včelího díla i široké využití vosku.
  Připravili jsme i malou ukázku námi vydané literatury, zájemcům jsme rozdávali náš včelařský plakát i brožurky pro malé děti i pro děti starší, které by již mohly v rámci včelařského kroužku začít včelařit.  Včelstva do ukázkových úlků připravili naši včelaři přítel Macháček a přítel Petr. V jednom úlku byla matka značená červeně, ve druhém bíle, ten, kdo ji z návštěvníků našel, radostně jásal.  K obohacení našeho včelařského stánku a podpoře regionálního prodeje byly vedle nás postaveny stoly, na kterých bylo v bedýnkách různé ovoce – několik odrůd jablek, hrušky a švestky tří farmářů z Těchlovic Ivo a Miroslava Košťálových a Ing. Josefa Košťála, kteří se při své ovocnářské činnosti bez včel medonosných nebo čmeláků neobejdou. Všechno ovoce jsme příchozím návštěvníkům rozdali a za tento sponzorský dar velice děkujeme.
  Hovořili jsme s lidmi o medu, o jeho kvalitě, o způsobu užívání. Vysvětlovali jsme problematiku zahřívání medu, vhodnost pojídání medu z oblastí, ve kterých lidé žijí. Propagovali jsme náš český med. Vysvětlovali jsme druhy medů květových i medovicových, hovořili jsme o pylových zrnech v medu, o různých chutích a vůních, i barvách medu. Zdůrazňovali jsme hygienické postupy při získávání této zázračné potraviny.
  Bylo nádherné a teplé počasí, les voněl, lidé byli milí, úžasná atmosféra. Poděkování patří nejen Městským lesům v Hradci Králové, že nás pozvali, ale také těm členům našeho královéhradeckého spolku, kteří se na této akci podíleli. Pokud je nás ve spolku téměř 250 a najde se pouze 5 včelařů, kteří jsou ochotni přijít a pomoci, je na zvážení, proč není víc lidí, kteří by na hodinku, na dvě nepřišli a nevystřídali je. Je to úžasné zodpovídat všechny ty otázky, ale únava během dne stoupá a není nikdo, kdo by třeba na chvíli řekl, odpočiň si, teď budu o včelách mluvit já. Přemýšlejte o tom, prosíme, přátelé včelaři!


S D Í L E T   N A :

Kontakty


Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Hradec Králové
Na Obci 460
503 02 Předměřice nad Labem
Telefon: 776 100 321
E-mail: zohradeckralove@vcelarstvi.cz
IČ: 64809561
Číslo účtu: 157 791 752/0300

Ing. Radim Kupka
Předseda
776 100 321, zohradeckralove@vcelarstvi.cz

Petr Burián
Jednatel
603 225 893, zohradeckralove@vcelarstvi.cz


Další kontakty >
Kontaktujte nás:Odeslat