Vceliweb.cz
AktualityZdravotní komiseO spolkuPublikaceArchivVčelyKontakty
Vítejte na stránkách
královéhradeckých včelařů
Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Hradec Králové

Dotace Královéhradeckého kraje na rok 2022Dne 11.5.2022 byl rozeslán všem členům ZO ČSV Hradec Králové následující e-mail:
Vážení členové ZO,
Základní organizaci byla poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 22ZPD06-0006 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem "Zlepšení podmínek pro chov včel v působnosti ZO ČSV Hradec Králové".
Dotace je určena zejména na:
pořízení nových úlů
úhrada nákladů na vyšetření moru včelého plodu,
vzdělávání


Pokud máte o dotaci na pořízení nových nástavkových úlů zájem odešlete na adresu zohradeckralove@vcelarstvi.cz svou žádost s uvedením rozpisu nákupu a celkové ceny s DPH do 31.5.2022. Dotace bude činit maximálně 70% pořizovací ceny. Pokud bude vysoký zájem o dotaci a její hodnota by byla na jednoho člena pod 4 200 Kč s DPH (hodnota nákupu 6 000 Kč, dotace 4 200 Kč (70%), 1 800 vlastní výdaj (30%)), budou žádosti vyřizovány v pořadí, jak byly přijaty v poštovní schránce a nemusí být každému vyhověno. Příslušenství úlů může tvořit maximálně 20% z přidělené dotace. Každému žadateli bude sděleno, jakou výši dotace obdrží. Nejdříve vypořádáme z dotace náklady na vyšetření moru včelího plodu a výdaje za školení. Zůstatek bude použit na dotaci na nákup úlů.

POZOR!!! Na každém nákupním dokladu být uveden odběratel Český svaz včelařů, základní organizace Hradec Králové, Na Obci 460, Předměřice nad Labem. IČ 64809561. Dále musí být na dokladu uveden KONEČNÝ PŘÍJEMCE, tedy jméno, příjmení, adresa žadatele o dotaci. PLATBA OBCHODNÍKOVI POUZE V HOTOVOSTI - NE KARTA, NE PŘEVOD !!! Na daňovém dokladu musí být uvedeno "Pořízeno z dotace Královéhradeckého kraje číslo 22ZPD06-006". Platnost účetních dokladů od 1.1.2022. Těm, kterým bude schválena dotace, požadujeme doručení účetních dokladů do 31.10.2022. S každým žadatelem bude uzavřena Smlouva, jejíž vzor zašlu těm, co bude dotace přidělena..
Správce dotací Jiří Hypš, 723 069 499
(Vloženo 11.5.2022)


Základní organizaci byla poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 22ZPD06-0006 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem "Zlepšení podmínek pro chov včel v působnosti ZO ČSV Hradec Králové".
Dotace je určena na účel: Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty v oblasti včelařství, včetně pořízení materiálně-technické základny pro její realizaci, podpora stávajících či začínajících včelařů, obnova včelích úlů a plošné vyšetření moru včelího plodu, resp. vyšetření zdravotního stavu včelstev obecně.
Zájemci o dotaci nechť se informují o podmínkách dotace na adrese zohradeckralove@vcelarstvi.cz, dotace vyřizuje př. ing. Jiří Hypš.
Příjem žádostí do 31.5.2022.
(Tato informace musí být zveřejněna po dobu trvání dotace, tedy do 31.12.2023.)
(Vloženo 4.5.2022)
S D Í L E T   N A :

Kontakty


Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Hradec Králové
Na Obci 460
503 02 Předměřice nad Labem
Telefon: 776 100 321
E-mail: zohradeckralove@vcelarstvi.cz
IČ: 64809561
Číslo účtu: 157 791 752/0300

Ing. Radim Kupka
Předseda
776 100 321, zohradeckralove@vcelarstvi.cz

Petr Burián
Jednatel
603 225 893, zohradeckralove@vcelarstvi.cz


Další kontakty >
Kontaktujte nás:Odeslat