Vceliweb.cz
AktualityZdravotní komiseO spolkuPublikaceArchivVčelyKontakty
Vítejte na stránkách
královéhradeckých včelařů
Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Hradec Králové

Sv. Ambrož, patron včelařůStará legenda vypráví o malém chlapci, který když jednou spal s otevřenými ústy, se na jeho hlavu snesl roj a do otevřených úst mu vložil med. Roj pak odletěl, aniž by chlapci ublížil. To bylo považováno za boží znamení a předpověď slavné budoucnosti…

Ten chlapec se jmenoval Ambrož a narodil se kolem roku 339 v Trevíru v dnešním Německu jako syn vysoce postaveného římského úředníka.
Když povyrostl, vystudoval v Římě řečnictví a práva. Právě řečnictví bylo jeho silnou stránkou a jeho výmluvnost byla přisuzována včelám a legendě z jeho dětství s ním spojenou.

Též byl nazýván „doktorem s medovým jazykem“.

Dokázal srozumitelně oslovit zástupy věřících a to nasměrovalo jeho život, který původně nezamýšlel zasvětit Bohu. Chtěl se stát císařským úředníkem.

Když byl po studiích jmenován přísedícím u soudu v Miláně, vypukly tam náboženské nepokoje mezi katolíky a sektou ariánů kvůli volbě nového biskupa. Díky své výřečnosti spory urovnal, tím získal velkou oblibu u lidu a byl jím nakonec sám zvolen na biskupský stolec.

Ambrož se bránil, neboť nebyl vysvěcen a neměl potřebné vzdělání. Po potvrzení této volby císařem Valenciánem I. nakonec souhlasil, byl pokřtěn a 7. prosince se ujal biskupského úřadu. Pilně studoval teologické spisy a díky znalostem řečtiny a řecké moudrosti se zařadil mezi nejvzdělanější církevní učitele. Stal se též propagátorem církevní hudby a duchovních zpěvů. Zachovala se jeho mravoučná a bohoslovecká díla. Zavedl křesťanskou bohoslužbu – mši.

Ambrož po nastoupení do úřadu rozdal veškerý svůj majetek chudým, prosazoval spravedlnost, neúnavně „s pilností včel“ pracoval a především apeloval na církevní kázeň.

Působil jako biskup celých 23 let. Zemřel 4. dubna 397. Jeho ostatky jsou uloženy v milánské bazilice.

Sv. Ambrož je vždy ztvárněn se svými nezbytnými atributy týkajícími se včel, jako je košnice (slaměný úl), husí brk (ve včelařské praxi používán k ometání včel z plástů), či s poletujícími včelami kolem jeho hlavy. V církevním významu se jedná o symboly jeho moudrosti, pilnosti, disciplíny a božího poslání, z čehož zřejmě vznikla i legenda o něm jako chlapci a roji. Včely vůbec měly silný význam v křesťanské víře.

Pro nás včelaře je to patron a ochránce již po velmi dlouhou dobu. Nejeden včelař má v nějaké umělecké formě ztvárnění sv. Ambrože poblíž svých včel. Ať je to soška strážící na včelnici, reliéf vyřezbovaný na klátu (historický druh úlu vyrobený z kmene stromu) nebo alespoň obrázek nade dveřmi včelína.

Sedmý prosinec je nejen svátkem sv. Ambrože, ale i světový den medu.

(Výňatek z e-mailu no-reply@vcelarstvi.cz prostřednictvím domény smtpsmart.forpsi.com 12. 12. 2023 11:10, za zpracování textu děkujeme paní Evě Pecháčkové, vloženo 2. 1. 2024)
S D Í L E T   N A :

Kontakty


Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Hradec Králové
Na Obci 460
503 02 Předměřice nad Labem
Telefon: 776 100 321
E-mail: zohradeckralove@vcelarstvi.cz
IČ: 64809561
Číslo účtu: 157 791 752/0300

Ing. Radim Kupka
Předseda
776 100 321, zohradeckralove@vcelarstvi.cz

Petr Burián
Jednatel
603 225 893, zohradeckralove@vcelarstvi.cz


Další kontakty >
Kontaktujte nás:Odeslat