Vceliweb.cz
AktualityZdravotní komiseO spolkuPublikaceArchivVčelyKontakty
Vítejte na stránkách
královéhradeckých včelařů
Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Hradec Králové

Včelařský kroužek pro pracovníky Faf 2022S velkou nadějí, že nákazová situace pomine, jsme zahájili další ročník našich včelařských setkání s pracovníky Faf a dalšími dospělými zájemci.
Sešli jsme se v posluchárně Zahrady léčivých rostlin ve čtvrtek 27. ledna 2022. Po sepsání nezbytné administrativy a po proškolení bezpečnostních pravidel při práci se včelami jsme na základě prezentace prošli seznámení se životem včel, chovem v úlech, rozdělením na jednotlivé kasty, hovořili jsme o vývoji včely od vajíčka až po dospělost atd.
Pro naše nové "včelaříky" jsme připravili následující program na rok 2022:

Leden 2022, 27.1.2022 čtvrtek
Zahájení a administrativa
Včela medonosná 1. část (teorie)
Únor 2022, 24.2.2022 čtvrtek
Včela medonosná 2. část (teorie)
Březen 2022, 24. nebo 31.3.2022 čtvrtek dle počasí
Včela medonosná 3. část (teorie)
Zevrubná prohlídka včelstev, kontrola zásob, event. nařízené léčení
Duben 2022, 21. nebo 28.4.2022 čtvrtek dle počasí a potřeb včelstev
Čištění úlů, drátkování rámků, tavení mezistěn
Jarní prohlídka včelstev, odstranění vadných rámků, výměna nástavků
(vhodné oblečení: dlouhé rukávy, kalhoty, pokud možno bavlněné, uzavřené boty, nepoužít parfémy ap.)
Květen 2022, ve včelstvech je nejvíce práce, čas schůzek se odvíjí dle počasí a potřeb včel
Přidávání nástavků, mezistěn
Cca v polovině května tvorba oddělků (z vajíček nebo matečníků)
Kontrola spadu roztočů
Možný sběr roje
Červen 2022, čas schůzek se odvíjí dle počasí a potřeb včel
Kontrola včelstev a stavu zralosti medných zásob
Medobraní
Stáčení medu do sklenic
Kontrola oddělků, ev. tvorba nových (z vajíček nebo matečníků)
Kontrola spadu roztočů, ev. léčení kyselinou mravenčí
Možný sběr roje
Červenec 2022, čas schůzek se odvíjí dle počasí a potřeb včel
Druhé medobraní, stáčení do sklenic
Kontrola spadu roztočů
Sundání medníků, úprava plodišť před krmením
Srpen 2022, čas schůzek se odvíjí dle počasí a potřeb včel
Vkládání léčiva (Gabon) a jeho odstranění po 28 - 30 dnech
Krmení včelstev
Září 2022, 23.9.2022 čtvrtek
Včela medonosná (teorie, co nebylo řečeno a diskuze) – ukončení cyklu
Říjen 2022, čas schůzek se odvíjí dle počasí a potřeb včel
Podzimní léčení (Varidol, kyselina šťavelová)
Kontrola zásob a spadu roztočů
Listopad a prosinec 2022, čas schůzek se odvíjí dle počasí a potřeb včel
Pokračování léčení (event. aerosolem) a kontrola spadu roztočů

Předem nestanovený čas schůzek bude účastníkům sdělován, pokud bude možno, vždy 2 dny předem e-mailem nebo zatelefonováním. Rozhodující je počasí a stejně jako v předchozích 2 letech i nákazová situace.
Schůzky se budou konat v ZLR v posluchárně (vchod zepředu), v případě krásného počasí v altánu zahrady, praktické činnosti buď u budovy ATM nebo v zadním vchodu do skleníků, práce ve včelách bude přímo u včelnice na zahradě.

Radim Kupka (radim.kupka@comex.cz, 776 100 321), Ivana Šabaková (Ivana.sabakova81@gmail.com, 737 113 646)
(Vloženo 28.1.2022)

1. setkání
Dne 27.1.2022 ve čtvrtek jsme se sešli v posluchárně Zahrady léčivých rostlin (ZLR) s našimi stávajícími i novými "dospělými včelaříky".
Setkání jsme zahájili nutnou administrativou a bezpečnostními informacemi při pobytu a zacházení se včelami. První teoretickou prezentací byly informace o včele medonosné - jejím zařazení do živočišné říše, anatomii i morfologii, jednotlivých kastách i o životě včelstva jako superorganizmu, o stavbě díla, včelí výživě a hlavně o základním posláním tohoto opylovatele v přírodě.

2. setkání
Dne 24.2.2022 ve čtvrtek v posluchárně ZLR proběhla druhá schůzka s teorií. Hovořili jsme o vozech, včelnicích, různých typech úlů a rámků, vosku, mezistěnách, získávání vosku v různých typech tavidel.

3. setkání
Dne 24.3.2022 ve čtvrtek jsme polovinu času věnovali teorii a druhou jsme byli ve včelách, kde jsme prohlédli včelstva a zkontrolovali jejich zásoby.
Tentokrát jsme se v teorii věnovali včelím produktům, které používáme nejenom k výživě, ale i k léčebným účelům. Toto téma jsme zvolili proto, že v sobotu byla výroční členská schůze a po ní přednášela Mgr. Jindrová z Kunvaldu o včelích produktech a o apiterapii. Naše "včelaříky" jsme na tuto přednášku pozvali a chtěli jsme, aby měli informace z našich povídání skloubené s přednáškou této apiterapeutky.

4. setkání
Dne 14.4.2022 jsme se zabývali metodikou léčení - v odevzdaných vzorcích měli se našli roztoči a provedli jsme tedy nátěr plodu, druhý den byla provedena ještě fumigace.

5. setkání
12.5.2022 jsme udělali dva oddělky a jedno včelstvo bylo bezmatečné, vložili jsme tedy rámek s vajíčky a zkontrolovali jsme stav na další schůzce 26.5.22.

6. a 7. setkání
Sešli jsme se u medobraní, včelařského svátku 6.6. a 19.7.2022. Byli jsme všichni spokojeni s výsledkem naší práce. Děkujeme, včelky!

Vzhledem k tomu, že byly prázdniny a všichni byli kdesi na prázdninách, jsme zakrmili a vložili Gabony bez našich včelaříků.

8. setkání
Sešli jsme se v malém počtu ve čtvrtek 9.9.2022. Vyndali jsme Gabony, pro jistotu jsme přilili ještě cukerný roztok, zkontrolovali jsme spady roztočů a zásoby a udělali jsme podzimní úpravy. Včelstva jsou připravena na zimu v dobré síle.


S D Í L E T   N A :

Kontakty


Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Hradec Králové
Na Obci 460
503 02 Předměřice nad Labem
Telefon: 776 100 321
E-mail: zohradeckralove@vcelarstvi.cz
IČ: 64809561

Ing. Radim Kupka
Předseda
776 100 321, zohradeckralove@vcelarstvi.cz

Petr Burián
Jednatel
603 225 893, zohradeckralove@vcelarstvi.cz


Další kontakty >
Kontaktujte nás:Odeslat