Vceliweb.cz
AktualityZdravotní komiseO spolkuPublikaceArchivVčelyKontakty
Vítejte na stránkách
královéhradeckých včelařů
Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Hradec Králové

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2022 + Registrované přípravky k léčeníVýtah z metodiky: Přesuny včel, včelích matek a včelstev v roce 2022
3 kilometry / kalendářní rok

E-mailem no-reply@vcelarstvi.cz / 15. 12. 2021 12:55 jsme obdrželi následující e-mail se dvěma přílohami. V té druhé jsou uvedeny registrované přípravky k léčení včel a vzor evidence, jak jste léčili svá včelstva (vést si tuto evidenci je pro každého včelaře povinné!):
Dopisem ze dne 7.12.2021 nám ústřední ředitel SVS MVDr. Zdeněk Semerád oznámil, že Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2022 (dále jen „Metodika 2022“) byla dne 23.11.2021 Ministerstvem zemědělství schválena a dne 6.12.2021 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce Ministerstva zemědělství.
Zároveň upozornil na nejvýznamnější změny v rozsahu povinných preventivních a diagnostických úkonů, které Metodika 2022 v oblasti včelařství přináší:
Rozšíření typů vzorků, které je možné odebrat k vyšetření na mor včelího plodu (EpM120, EpM160), což umožní odběr vhodného vzorku v průběhu celého roku.
Úprava znění kódu na vyšetření moru včelího plodu (ExM110). Provedení vyšetření se bude nově týkat přemístění včelstev na vzdálenost větší než 3 km z původních 10 km. Zároveň dochází ke sjednocení platnosti vyšetření v případě přemísťování včel, včelích matek a včelstev do konce příslušného kalendářního roku.
Úprava definice kódů na vyšetření na varroázu (ExM310, ExM330). Chovatel bude povinen vést záznamy o ošetření včelstev, což umožní lepší kontrolu a tím i větší bezpečnost z hlediska zdravotní nezávadnosti medu. Povinnost provést ošetření včelstev v případě infestace byla rozšířena na všechny chovatele včel – všechna včelstva (původně se vztahovala pouze na kočující včelstva). Změna byla provedena z důvodu plošného rozšíření varroázy v chovech včel a tím zvýšené potřeby sledování a následného ošetření u všech včelstev, nikoli pouze u kočujících včelstev.

Výňatek z Metodiky kontroly zdraví zvířat jen pro včely zde
Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy zde

(Vloženo 1/2022, dopl. 11.4.2022)

ExM330 VARROÁZA – letní sledování a ošetření včelstev
Chovatel je povinen provádět monitoring varroázy a následné ošetření všech infestovaných včelstev registrovanými veterinárními léčivými přípravky v souladu s příbalovou informací za účelem ochrany dlouhověké generace včel před poškozením.
zde - Část II / 3. Včely / Varroáza /
S D Í L E T   N A :

Kontakty


Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Hradec Králové
Na Obci 460
503 02 Předměřice nad Labem
Telefon: 776 100 321
E-mail: zohradeckralove@vcelarstvi.cz
IČ: 64809561
Číslo účtu: 157 791 752/0300

Ing. Radim Kupka
Předseda
776 100 321, zohradeckralove@vcelarstvi.cz

Petr Burián
Jednatel
603 225 893, zohradeckralove@vcelarstvi.cz


Další kontakty >
Kontaktujte nás:Odeslat